Drukāt

Skolā var iestāties, lai mācītos 1. - 12.klasē.

1.klasē:

Mācībām 1.klasē, pamatojoties uz RD 2015.01.27. saistošajiem noteikumiem Nr.137:

 2. - 9.klasē:

skolēnam (vecākiem) izsniedz izziņu par to, ka skolēns uzņemts Rīgas 25. vidusskolā. Izziņu skolēns nogādā savā pašreizējā skolā. Dokumenti tiek nosūtīti 25. vidusskolai (skolēns dokumentus "uz rokas" nesaņem).

10.klasē:

skolēnam (vecākiem) izsniedz izziņu par to, ka skolēns uzņemts Rīgas 25. vidusskolā. Izziņu skolēns nogādā savā pašreizējā skolā. Dokumenti tiek nosūtīti 25. vidusskolai (skolēns dokumentus "uz rokas" nesaņem).

11.,12. klasē:

skolēnam (vecākiem) izsniedz izziņu par to, ka skolēns uzņemts Rīgas 25. vidusskolā. Izziņu skolēns nogādā savā pašreizējā skolā. Dokumenti tiek nosūtīti 25. vidusskolai (skolēns dokumentus "uz rokas" nesaņem).

Dokumentus var iesniegt arī vasarā - darbadienās no 9.00 līdz 14.00 skolas kancelejā vai skolas direktorei.