Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

 Mācību priekšmetu olimpiāžu grafiks 2017./2018.m.g.

 Pielikums VISC 2017.gada 14.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/43 (ar grozījumiem)

 

Mācību priekšmets

 

Klase

Norises laiks

 

Papildus informācija

1.posms

(skolas)

2.posms

(Rīgas)

3.posms

(valsts)

Angļu valoda

10.-12.

02.11.2017.08

01.12.2017.

09.02.2018.-  I kārta

22.03.2018.-  II kārta

klātienē

Latviešu valoda un literatūra

8.-9.

14.12.2017.

15.01.2018.

19.03.2018.

klātienē

Latviešu valoda un literatūra

11.-12.

14.12.2017.

29.01.2018.

09.03.2018.

2.posms e-vidē

Vācu valoda

10.-12.

19.10.2017.

22.11.2018.

27.01.2018.-  I kārta

23.02.2018.-  II kārta

klātienē

Krievu valoda (svešvaloda)

8.-9.

07.12.2017.

Krievu valoda (svešvaloda)

10.-12.

11.01.2018.

08.02.2018.

10.03.2018.

Matemātika

5.-8.

01.12.2017.

16.02.2018.

 

klātienē

Matemātika

9.-12.

01.12.2017.

02.02.2018.

08.-09.03.2018.

klātienē

Fizika

9.-12.

08.12.2017.

19.01.2018.

05.-06.04.2018.

2.posms e-vidē

Ķīmija

9.-12.

10.01.2018.

06.02.2018.

27.-29.03.2018.

2.posms e-vidē

Bioloģija

9.-12.

07.11.2017.

30.11.2017.

24.-26.01.2018.

2.posms e-vidē

Ģeogrāfija

10.-12.

18.01.2017.

21.02.2018.

12.-13.04.2018.

2.posms e-vidē

Ekonomika

10.-12.

07.12.2017.

30.01.2018.

07.03.2018.

2.posms e-vidē

Informātika (programmēšana)

8.-10.

11.-12.

15.12.2017.

16.01.2017.

01.-02.03.2018.

2.posms e-vidē

Vēsture

9.

28.11.2017.

12.01.2018.

26.03.2018.

klātienē

Vēsture

12.

28.11.2017.

12.01.2018.

20.02.2018.

klātienē

Filozofija

11.-12.

06.12.2017.

23.01.2018.

06.03.2018.

klātienē

Vācu valoda

8.

01.02.2018.

26.02.2018.

 

klātienē

Vizuālā māksla

1.-12.

11.04.2018.

 

 

klātienē