showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

biblioteka
 

 

 

Mācību grāmatas 2019. /2020.m.g.

Rīgas 25.vidusskolas bibliotēkā var saņemt:

 

26.augustā

9.00-16.00

6.klases

27.augustā

9.00-16.00

7.klases

28.augustā

9.00-16.00

8.klases

29.augustā

9.00-16.00

9.klases

30.augustā

9.00-16.00

11. un 12.klases

 

5.klases un 10.klases mācību grāmatas saņems septembrī. (Info pie klases audzinātāja)

1.-4.klases grāmatas saņems pie klases audzinātāja septembrī.

Gaidu skolēnus un klašu audzinātājus!

 

 

Skolas bibliotekāre Elga Liepiņa

 

 

   

                                    

Mācību grāmatas Rīgas 25.vidusskolā
2018./2019.mācību gadā

 

1.klase

2.klase

3.klase

4.klase

5.klase

6.klase

7.klase

8.klase

9.klase

10.klase

11.klase

12.klase

grāmatu saraksts 2018. gada Bērnu,jauniešu un vecāku žūrijai

Jaunākā daiļliteratūra bibliotēkā

Izraksts no Rīgas 25. vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumiem

1.klase

Z.Anspoka Latviešu valoda  1.klasei 1.d.,2.d.

Lielvārds, 2014

Z.Anspoka Latviešu valoda 1.klasei DL

Lielvārds, 2014

I.Helmane Matemātika 1.klasei 1.d.,2.d.

Lielvārds,2013

I.Helmane Matemātika 1.klasei DL

Lielvārds, 2013

G.Ansone Dabaszinības  l.klasei

Lielvārds, 2018

Z.Jonušaite. Dabaszinības  l.klasei DL

Lielvārds, 2014

I.Vilkārse Mūzika 1. klasei

Zvaigzne ABC, 2000

I.Vilkārse Mūzika 1. klasei DB

Zvaigzne ABC, 2000

V.Golubova, I.Ikale  Ētika 1. klasei DB

Zvaigzne ABC, 2007

G.Andersone Sociālās zinības 1. klasei 1.d.,2.d.

Zvaigzne ABC , 2007

INCREDIBLE ENGLISH 1 Class book 1

OXFORD

INCREDIBLE ENGLISH 1 Activity Book 1

OXFORD

2.klase

 Z.Anapoka  Latviešu valoda 2.klasei 1.d.,2.d.

Lielvārds, 2014

Z.Anapoka  Latviešu valoda 2.klasei  DL

Lielvārds, 2014

G.Ansone Dabaszinības 2.klasei

Lielvārds, 2018

Z.Jonušaite. Dabaszinības   2.klasei DL

Lielvārds, 2014

I.Helmane Matemātika 2.klasei 1.d.,2.d.

Lielvārds, 2015

I.Helmane Matemātika  2.klasei DL

Lielvārds, 2015

V.Golubova u.c. Ētika DB 2.klasei

Zvaigzne ABC,2005

I.Vilkārse Mūzika 2. klasei

Zvaigzne ABC, 2001

G.Andersone Sociālās zinības DB 1.d.,2.d.

Zvaigzne ABC, 2006

INCREDIBLE ENGLISH 2 2nd Class book

OXFORD

INCREDIBLE ENGLISH 2 2nd Activity Book

OXFORD

3.klase

 Z.Anapoka  Latviešu valoda 3.klasei 1.d.,2.d.

Lielvārds, 2016

 Z.Anapoka  Latviešu valoda 3.klasei  DL

Lielvārds, 2016

I.Helmane, A.Dāvida  Matemātika 3.klasei 1.d.,2.d.

Lielvārds, 2016

I.Helmane, A.Dāvida Matemātika 3.klasei DL

Lielvārds, 2016

G.Ansone Dabaszinības 3.klasei

Lielvārds, 2018

Z.Jonušaite  Dabaszinības  3.klasei DL

Lielvārds, 2016

I.Vilkārse Mūzika 3.klasei

Zvaigzne ABC, 2005

G.Andersone Sociālās zinības DB 1.d.,2.d

Zvaigzne ABC, 2007

V.Golubova, I.Ikale Ētika DB 3.klasei

Zvaigzne ABC,2005

INCREDIBLE ENGLISH 3 2 nd Class book

OXFORD

INCREDIBLE ENGLISH 3 2 nd Activity Book 1

OXFORD

4.klase

G.Andersone  u.c. Zīle 4. klasei  Valodas gudrību grāmata

Zvaigzne ABC, 2002

D.Ērgle u.c. Zīle 4. klasei  Grāmata lasīšanai un domāšanai

Zvaigzne ABC, 2002

M.Filatova  Latviešu valoda Es jau protu  I,II

Zvaigzne ABC, 2002

G.Sālijuma, V.Valtere Literatūra 4.klasei

Zvaigzne ABC, 2013

J.Mencis sen. Matemātika 4. klasei

Zvaigzne ABC, 2000

I.Vasmanis u.c. Mūzika 4. klasei

Zvaigzne ABC, 2002

G.Andersone Sociālās zinības 4. klasei I, II DB

Zvaigzne ABC, 2005

R.Arājs u.c. Dabaszinības Izzini pasauli 4.klasei

Zvaigzne ABC, 2005

INCREDIBLE ENGLISH 4  2nd Class book

OXFORD

INCREDIBLE ENGLISH 4  2 nd Activity Book

OXFORD

5.klase

S.Ābola Literatūra 5.klasei 1., 2.d.

Zvaigzne ABC, 2013

V.Veckāgana Latviešu valoda 5.klasei

Lielvārds, 2004

I.France Matemātika 5. klasei

Lielvārds, 2014

I.Vasmanis Mūzika 5. Klasei

Zvaigzne ABC, 2006

M.Kulakova u.c. Mājturība 5.klasei

Zvaigzne ABC, 2002

H.Laudinskis Mājturība zēniem 5. klasei

RAKA, 2006

I.M.Rubana Sociālās zinības 5.klasei 

RAKA, 2006

M.Kusiņa u.c. Izzini pasauli dabaszinības 5.klasei

Zvaigzne ABC, 2006

M.Kusiņa u.c. Izzini pasauli dabaszinības 5. klasei DB

Zvaigzne ABC, 2006

Solutions 2nd Elementary Students Book

OXFORD, 2012

Solutions 2nd Elementary Workbook

OXFORD, 2012

6.klase

I.Strēle Literatūra 6.klase 1.,2. d.

Zvaigzne ABC, 2014

V.Veckāgana Latviešu valoda 6.klasei

Lielvārds, 2005

I.France. Matemātika 6.klasei

Lielvārdfs, 2015

A.Goldmane u.c . Pasaules vēsture pamatsk.,1

Zvaigzne ABC, 2012

A.Goldmane u.c . Pasaules vēsture pamatsk.,1 DB

Zvaigzne ABC, 2012

A.Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai, 1

Zvaigzne ABC, 2011

I.Grauzdiņa Mūzika 6.klasei

Zvaigzne ABC, 2006

E.Arhangeļska Prosto po ruski  Krievu valoda 6.klasei

Retorika, 2008

E.Arhangeļska Prosto po ruski  Krievu valoda 6.klasei DB

Retorika, 2008

Planet Plus A1.1 , 1.2  Kursbuch

Max Hueber, 2015

Planet Plus A1.1 , 1.2 Arbeitsbuch

Max Hueber, 2015

R.Alhimionoks Sociālās zinības 6.klasei

RAKA, 2007

M.Kulakova Mājturība 6. Klasei

Zvaigzne ABC, 2004

H.Laudinskis u.c. Mājturība zēniem 6.klasei

RAKA, 2007

M.Kusiņa u.c. Izzini pasauli dabaszinības 6.klasei

Zvaigzne ABC, 2007

M.Kusiņa u.c. Izzini pasauli dabaszinības 6. klasei DB

Zvaigzne ABC, 2007

Solutions 2nd Elementary Students Book 

OXFORD, 2012

Solutions 2nd Elementary Workbook

OXFORD, 2012

7.klase

D.Štokmane Literatūra 7.klasei 1.,2.d.

Zvaigzne ABC, 2015

V.Veckāgana Latviešu valoda 7.klasei

Lielvārds, 2006

I.France u.c. Matemātika 7.klasei

Lielvārds, 2016

S.Goldmane u.c. Pasaules vēsture pamatskolai, 2

Zvaigzne ABC, 2013

A.Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai, 2

Zvaigzne ABC, 2012

A.Lipsberga Kontinentu ģeogrāfija 7.klasei

Lielvārds, 2012

A. Lipsberga Ģeogrāfija  DB 7.klasei

Lielvārds, 2012

A.Aizpure Bioloģija Botānika 7.klasei

Zvaigzne ABC,2012

I.Ļitvinova Botānika DB

Zvaigzne ABC,2012

I.Grauzdiņa Mūzika 7. Klasei

Zvaigzne ABC, 2014

L.Ignatjeva Prosto po ruski  Krievu valoda 7.klasei + DB

Retorika A, 2012

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 7.klasei

RAKA, 2006

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 7.klasei DB

RAKA, 2006

M.Kulakova Mājturība 7.klasei

Zvaigzne ABC, 2006

Planet Plus 2.1 Kursbuch+ Arbeitsbuch

Hueber Verlag,2017

Solutions pre-intermediate  2nd Students Book

OXFORD, 2012

Solutions pre-intermediate 2nd  Woork Book

OXFORD, 2012

8.klase

I.Karpenko  Literatūra 8.klasei 1.,2. d.

Zvaigzne ABC, 2013

V.Veckāgana Latviešu valoda 8.klasei

Lielvārds, 2007

I.France u.c. Matemātika  8.klasei

Lielvārds,2017

V.Sausiņa Zooloģija 8.klasei

Zvaigzne ABC, 2013

V.Kakse Ķīmija 8.klasei

Zvaigzne ABC, 2013

A.Brangule u.c.  Ķīmija 8.klasei

Lielvārds, 2013

A.Lipsberga Ģeogrāfija 8.klasei

Lielvārds, 2010

S.Goldmane u.c. Pasaules vēsture pamatskolai, 3 + DB

Zvaigzne ABC, 2014

S.Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai, 3

Zvaigzne ABC, 2013

E.Šilters Fizika 8. klasei 

Lielvārds, 1998

E.Šilters Fizika DB 8.klasei

Lielvārds, 2000

I.Vilks Fizika 8.klasei

Zvaigzne ABC, 2007

Zdravstvuj, eto ja! Krievu valoda 8.klasei +DB

Zvaigzne ABC, 2009

Planet Plus 2.2 Kursbuch+Arbeitsbuch

Hueber Verlag, 2018

I.Grauzdiņa  Mūzika 8.klasei

Zvaigzne ABC, 2014

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 8.klasei 

RAKA, 2007

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 8.klasei  DB

RAKA, 2007

 M.Kulakova Mājturība un tehnoloģijas 8.klasei

Zvaigzne ABC, 2008

Solutions pre-intermediate 2nd Students Book

OXFORD,2012

Solutions pre-intermediate  2nd Woork Book

OXFORD,2012

9.klase

I.Silova  Literatūra 9.klasei 1.,2. d.

Zvaigzne ABC, 2014

V.Veckāgana Latviešu valoda 9.klasei

Lielvārds,2008

I.France u.c. Matemātika 9.klasei

Lielvārds,2009

G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9.klasei

Zvaigzne ABC, 2011

S.Grosberga Uzdevumi un praktiskie darbi Latvijas ģeogrāfijā 9.klasei

Zvaigzne ABC, 2011

S.Goldmane Pasaules vēsture  pamatskolai 4 +CD

Zvaigzne ABC, 2016

S.Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 4 +CD

Zvaigzne ABC, 2015

E.Šilters Fizika 9.klasei + DB

Lielvārds,2000

L.Antons, U.Dzērve Fizikas uzdevumu krājums 9. klasei

Lielvārds,2000

V.Kakse  Ķīmija 9.klasei

Zvaigzne ABC, 2015

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9.klasei 

RAKA, 2007

R.Alhimionoks u.c. Sociālās zinības 9.klasei  DB

RAKA, 2007

I.Grauzdiņa  Mūzika 9.klasei

Zcaigzne ABC, 2008

M.Kusiņa Cilvēka anatomija

Zvaigzne ABC, 2014

M.Kulakova u.c. Mājturība un tehnoloģijas 9.klasei

Zvaigzne ABC, 2010

J.Pestune u.c. Zdravstvuj, eto ja! Krievu valoda 9.klasei

Zvaigzne ABC, 2010

Planet 3 Kursbuch+Arbeitsbuch

Hueber Verlag

Solutions intermediate 2nd  Students Book

OXFORD,2012

10.klase

L.Silova u.c. Literatūra 10.klasei I daļa

Zvaigzne ABC, 2003

V.Veckāgana  Latviešu valoda  10.klasei

Lielvārds, 2010

I.France Matemātika 10.klasei

Lielvārds, 2008

B.Āboltiņa Matemātika 10.klasei

Zvaigzne ABC, 2011

I.Misāns Pasaules vēsture vidusskolai 1.d.

Zvaigzne ABC, 1999

G.Kurlovičs u.c. Latvijas vēsture vidusskolai 1.d.

Zvaigzne ABC, 2000

M.Siņicins  Ekonomika

RAKA, 2009

E.Marčenko Putj 1 + DB

Zvaigzne ABC, 2007

A.Breitsameter Mit uns B1+ Kursbuch+Arbeitsbuch

Hueber Verlag, 2017

A.Kaksis Ķīmija 10.klasei

Lielvārds, 2009

L.Sausiņa  Nāc! Bioloģija vidusskolām 1.d. un 2.d.

Zvaigzne ABC, 2008

L.Sausiņa  Nāc! DL bioloģijā 10.klasei

Zvaigzne ABC, 2008

E.Šilters u.c. Fizika 10 klasei

Lielvārds, 2013

New Headway Intermediate 3nd SB – 3.izd.

OXFORD

11.klase

I.Dubiņa u.c. Literatūra 10. klasei II d.

Zvaigzne ABC, 2003

D.Auzāne u.c. Literatūra 11.klasei

Zvaigzne ABC, 2002

V.Veckāgana Latviešu valoda 11.klasei

Lielvārds, 2012

E.Slokenberga u.c. Matemātika 11.klasei

Lielvārds, 2009

B.Āboltiņa  Matemātika 11.klasei

Zvaigzne ABC, 2011

I.Misāns Pasaules vēsture vidusskolai 2.d.

Zvaigzne ABC, 1999

G.Kurlovičs u.c. Latvijas vēsture vidusskolai 1.d.

Zvaigzne ABC, 2000

Ā.Kaksis Ķīmija 11.klasei

Lielvārds, 2010

E.Šilters  u.c.  Fizika 11.klasei

Lielvārds, 2006

S.Vinogradovs Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei

Lielvārds, 2006

L.Sausiņa  Nāc! Bioloģija vidusskolai 3.d.

Zvaigzne ABC,2009

L.Sausiņa Nāc! Bioloģija vidusskolai DL 11.klasei

Zvaigzne ABC,2009

Z. Melbārde Nāc! Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1.d.

Zvaigzne ABC, 2009

Z.Tenisone u.c. DB Pasaules ģeogrāfijā vidusskolai 1.d.

Zvaigzne ABC, 2009

M.Siņicins Ekonomika

RAKA, 2009

E.Marčenko Putj 2 + DB

Zvaigzne ABC, 2008

A.Breitsameter Mit uns B2 Kursbuch + Arbeitsbuch

Hueber Verlag,2018

New Headway Upper – Intermediate 3nd SB

OXFORD

12.klase

D.Auzāne u.c. Literatūra 11.klasei

Zvaigzne ABC, 2002

I.Auziņa u.c Literatūra 12.klasei

Zvaigzne ABC, 2003

V.Veckāgana Latviešu valoda 12.klasei

Lielvārds, 2013

E.Slokenberga u.c. Matemātika 12.klasei

Lielvārds, 2011

B.Aboltiņa  Matemātika 12.klasei

Zvaigzne ABC, 2013

I.Misāns Pasaules vēsture vidusskolai 3.d.

Zvaigzne ABC, 1999

G.Kurlovičs, A.Tomašūns Latvijas vēsture vidusskolai  1.,2. d.

Zvaigzne ABC, 2000

M.Siņicins Ekonomika

RAKA, 2009

E.Marčenko Putj 3 +DB

Zvaigzne ABC, 2011

Ausblick 3 Kursbuch + Arbeitsbuch

Max Hueber Verlag

E.Šilters  u.c. Fizika 12.klasei

Lielvārds, 2008

S.Vinogradovs Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei

Lielvārds, 2006

A.Kaksis Ķīmija 12.klasei

Lielvārds, 2011

Z.Melbārde, M.Rozīte Nāc! Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. d.

Zvaigzne ABC, 2009

Z. Melbārde,M.Rozīte Nāc! Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2.d.

Zvaigzne ABC, 2009

Z.Tenisone u. C. DB pasaules ģeogrāfijā vidusskolām 2.d.

Zvaigzne ABC, 2009

L.Sausiņa Nāc! Bioloģija vidusskolai  4.d.

Zvaigzne ABC,2009

L.Sausiņa Nāc! Bioloģija vidusskolai DL 12.klasei

Zvaigzne ABC,2009

New Headway Upper – Intermediate  3nd  SB – 3.izd.

OXFORD

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

5+

1.Kā vilku piemin, tā vilks klāt. V. Kaplāna, G. Mabīrs. Rīga: Lauku Avīze, 2017.

2.Mia ir priecīga. Tīa Selli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

3. Nelūgtie ciemiņi. Ulrika Kestere. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

4.Pastnieks Pele. Marianna Dibika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

5.Zaķa Garauša laimes zeme. Toms Kalninskis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

6.Zirgā. Inese Zandere. Rīga: Liels un mazs, 2017.

 9+

1.Aukliņa, putns un es. Ella Kārlsone. Rīga: Pētergailis, 2017.

2.Brūne. Hakonss Eversons. Rīga: Pētergailis, 2018.

3.Kā vecmamma vislaik samazinājās. M.de Koks, K.Ārstena. Rīga: Pētergailis,

4.Okeāns un tuksnesis. Inese Paklone. Rīga: Pētergailis, 2018.

5.Sirdsmāsas. Salla Simuka. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

6.Mani sauc Jans,un es neesmu nekas īpašs. K.Ferēkena, E.Mutona. Rīga: Madris,

11+

1.Brūveri brūvē. Pēteris Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere. Rīga: Pētergailis,

2.Kurš no mums lidos? Andra Manfelde. Rīga: Dienas Grāmata, 2017.

3.Melnais akmens. Aivars Kļavis. Rīga: Zvaigzne, ABC, 2018.

4.Tumšmute. Hegartijs Šeins. Rīga: Prometejs, 2018.

5.Vaboļpuika. M.G. Leonarda. Rīga: Pētergailis, 2017.

6.Vislabākās zāles. Kristīne Hamilla. Rīga: Lietusdārzs, 2018.

15+

1.Kur pazuda saimnieks?:stāsti par mūsu vēsturi.P.Bankovskis. Rīga: Liels un mazs,

2.Labā un Ļaunā skola. Somans Čainani. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.

3.Septītā kamera. Kerija Drūrija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

4.Tā runāja Zosu māte. Laura Dreiže. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

5.P.S. Tu man patīc. Keisija Vesta. Rīga: BaibaBooks, 2017.

6.Tur aiz stacijas ir jūra.Juta Rihtere.Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Vecāku žūrija

1.Ulsiks. Inguna Cepīte, Rīga: Dienas Grāmata, 2017.

2.Kā romāns. Daniels Penaks. Rīga: Omnia mea, 2018.

3.Mans vectēvs bija ķiršu koks.  Andžela Naneti. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018.

4.Pilsētu dedzināšana. Kai Āreleida. Rīga: Lauku Avīze, 2017.

 

 

 

Jaunākā daiļliteratūra bibliotēkā - 2017.gads

Nr.

Nosaukums

1.

Pilkijs, D. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis. 1.,2.,3.,4.,5.,6. 2015/2016

2.

Rīvs, F. Kūkas kosmosā. 2016

3.

Riddels, K. Ada un nāvīgais pārsteigums.  2015.

4.

Nopola, S. Risto Reperis un šausmīgā desa. 2015

5.

Kestners, Ē. Emīls un Berlīnes zēni.  2013.

6.

Veba, H. Viena pati naktī.  2016.

7.

Veba, H.. Pazudušais kaķēns.  2014.

8.

Veba, H. Kaķēns, kuru neviens negribēja.  2014.

9.

Veba, H. Tobijs meklē jaunas mājas.  2014.

10.

Blaitona, E. Slavenais piecnieks. 3. Bēgšana no mājām. /2015.

11.

Riddels, K. Otolīne un Dzeltenā Kaķe.  2015.

12.

Stiltons, Dž. Uzmanību, sniega cilvēks!. 11. daļa.  2016.

13.

Stiltons, Dž. Dīvainais notikums Olimpiskajās spēlēs. 12. daļa.  2016

14.

Kinnijs, Dž. Grega dienasgrāmata (9). Garais ceļojums. 2015.

15.

Hantere, Ē. Uguns un ledus.  2016

16.

Kinnijs, Dž. Grega dienasgrāmata. Uz naža asmens. /2016.

17.

Hantere, Ē. Brīvībā. /2016.

18.

Valjamss, D. Šausmīgā tante.  2016.

19.

Ambrouza, Dž. 365 izzinošas aktivitātes, kas tev jāizmēģina.  2015

20.

Blaitona, E. Slavenais piecnieks. 2. Atkal jauni piedzīvojumi. 2016.

21.

Giffords. K. Auto, vilcieni, kuģi un lidaparāti.  2016.

22.

Olsone, K. Akmens eņģeļi.  2015.

23.

Saimona, F. Negantā Nika "Trakais kečups".  2016.

24.

Ilustrētie spoku stāsti.  2016.

25.

Ģeogrāfija.  2016.

26.

Rokasgrāmata piedzīvojumiem dabā.  2015.

27.

Kikas Mikas enciklopēdija.  2016.

28.

Huovinen, P. Sveiki, te baktērija!.  2010.

29.

Adamsa, S. Lielā brīnišķīgo darbiņu grāmata.  2007.

30.

Adams, S. Pirmais Pasaules karš.  2015.

31.

Adams, S. Otrais Pasaules karš.  2015.

32.

Ziemassvētku brīnumi. 2016.

33.

Ardlejs, N. 101 lielisks dabaszinību eksperiments. 2016.

34.

Strandbergs, M. Atslēga.  2016.

35.

Grejs, Dž. Zvērači. Uzlidojums.  2016.

36.

Čailda, L. Klerisa Bīna, tikai neskaties!.  2016.

37.

Smeila, H. Nepiemērotā modele.  2016.

38.

Grejs, K. Deizija un nedienas zoodārzā. 2016.

39.

Valjamss, D. Dēmoniskā dentiste.  2016.

40.

Smeila, H. No gudrītes par modeli. 2016.

41.

Melgalve, I. Mājas bez durvīm. 2016.

42.

Dreiže, L. Deja ar nāvi.  2015.

43.

Dreiže, L. Debesu lauskas.  2015.

44.

Dreiže, L. Zem mākslīgām zvaigznēm.  2015.

45.

Rokasgrāmata zēniem.  200X.

46.

Walliams, D. Puika kleitā.  2016.

47.

Melgalve, I. Mēness teātris.  2015.

48.

Blaitona, E. Slavenais piecnieks. 4. Piedzīvojumu Kontrabandistu smailē.  2016

49.

Blaitona, E. Slavenais piecnieks. 1. Dārgumu salā.  2016

50.

Valjamss, D. Smirduļa kungs.  2014.

51.

Patersons, Dž. Pamatskola - manas dzīves briesmīgākie gadi. 2013.

52.

Rota, V. Sabiedrotie.  2014.

53.

Grejs, K. Deizija un dzīves nedienas.  2016.

54.

Naita, L. Šūšana.  2010.

55.

Melgalve, I. Mirušie nepiedod.  2013.

56.

Mārtinsone, K. Psiholoģijas vēsture.  2016.

57.

Rasela, R. R. Nikijas dienasgrāmata. 8.  2016.

58.

Čailda, L. Klerisa Bīna. Gandrīz detektīve.  2015.

59.

Kerra, Dž. Minces Ziemassvētki.  2016.

60.

Žutaute, L. Kika Mika un aizbēgušās ausis.  2016.

61.

Ivanova, L. Zeķu Zaķa dzimšanas diena. 2. grāmata.  2016.

62.

Vīslandere, J. Mūmamma un Vārna.  2016.

63.

Taube, M. Mūsu Latvija.  2014.

64.

Veba, H. Aizmirstais kucēns.  2016.

65.

Veba, H. Noskumušais kucēns.  2016.

66.

Veba, H. Slepenais kaķēns.  2016.

67.

Meresmā, L. Tamborētas mežģīnes. 1., 2., 3.,4.,5.  2011.

68.

Ezera, R.  Cilvēkam vajag suni.  2015.

69.

Dikinsa, R.  Mācāmies programmēt ar Scratch.  2016.