showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Fakultatīvo un individuālo nodarbību saraksts

2020./2021. mācību gads

Skolotājs-fakultatīva vadītājs

Priekšmets-fakultatīva nosaukums

Klases

Telpa

Diena un stunda

I.Štauere

Lasītprasmes pilnveide

5.c

7.a

40.

Trešdiena 7.st.

Otrdiena 7.st.

E.Liepiņa

Lasītprasmes pilnveide

6.c

bibliotēka

Trešdiena 7.st.

I.Gustava

Matemātika

7.b

8.a

27.

Ceturtdiena 7.st.

Otrtdiena 8.st.

R.Hermane

Matemātika

9.c

24.

Ceturtdiena 0.st.

Piektdiena 0.st.

I.Ungure

Matemātika

9.a

9.b

205.

Ceturtdiena 7.st.

Trešdiena 7.st.

I.Mīliga

LEGO

Vizuālā māksla

LEGO un programmēšana

6.b

6.b

5.a

023.

Trešdiena 10.st.,

Trešdiena 9.st.

Trešdiena 0., 8.st.

J.Liepiņa

Lasītprasmes pilnveide

8.c

33.

Otrdiena 8.st.

V.Ozola

Dabas draugi

Ģeogrāfija

5.c

6.a

8.a

8.b

8.c

36.

Pirmdiena 9.st.

Pirmdiena 8.st.

Otrdiena 9.st.

Ceturtdiena 8.st.

Trešdiena 8.st.

I.Zelča

Vēsture

5.b

34.

Ceturtdiena 5.st.

S.Blīve

Mūzika

8.b

31.

Piektdiena 7.st.

L.Andrejeva

Krievu valoda

7.c

25.

Otrdiena 8.st.

J.Jerjomina

Krievu valoda

6.a

020.

Otrdiena 7.st.

A.Kļaviņa

Vācu valoda

7.a

017.

Piektdiena 8.st.

M.Juzova

Datorika

7.c

38.

Trešdiena 8.st.

A.Sējējs

Mājturība

6.c

021.

Otrdiena 8.st.

         

Skolotājs

Mācību priekšmets

Klase

Telpa

Diena un stunda

V.Lākute

Franču valoda

11.a

12.a

26.

Otrdiena 10.st.

Otrdiena 11.st.

I.Bikovska-Kivleniece

Angļu valoda

12.a

403.

Pirmdiena 9.st.

S.Lipovska-Mekša

Angļu valoda

12.a

29.

Pirmdiena 9.st.

R.Liepiņa

ZPD

11.a

28.

Pirmdiena 9.st.

I.Bukēviča

Bioloģija

10.a

201.

Ceturtdiena 0.st.

I.Gustava

Matemātika

10.a

27.

Piektdiena 0.st.