Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

 

Fakultatīvo nodarbību saraksts 5.-9.klašu skolēniem

2017./2018.m.g. - II pusgads

Skolotājs – fakultatīva vadītājs

Priekšmets – fakultatīva nosaukums

Klases

Telpa

Diena un stunda

L.Andrejeva

Krievu valoda

6.a

26.

Otrdiena 7.st.

A.Gustava

Matemātika

9.b

27.

Otrdiena 7.st.

R.Hermane

Matemātika

6.c

25.

Pirmdiena 6.st.

A.Krankale

Latviešu valoda

9.a

35.

Trešdiena 7.st.

G.Kelle

Latviešu valoda

6.b

32.

Ceturtdiena 8.st.

J.Liepiņa

Latviešu valoda

5.d

33.

Otrdiena 7.st.

I.Štauere

Lasītprasmes attīstīšana

5.b

40.

Otrdiena 9.st.

G.Šulce

Matemātika

9.a

206.

Pirmdiena 6.st.

I.Mīliga

Vizuālā māksla

5.c, 7.a

023.

Otrdiena 7.st.

Otrdienaa 8.st.

V.Ozola

Dabas draugi

5.c

8.b

36.

Ceturtdiena 9.st.

Piektdiena 8.st.

E.Saulīte

Ģeogrāfija

8.a

36.

Otrdiena 8.st.

I.Ungure

Matemātika

9.c

205.

Trešdiena 7.st.

D.Spalle

Košums

5.a

Trešdiena 8.st.

I.Zelča

Projektu darbs

7.a

34.

Trešdiena 9.st.

A.Bērziņš

Video-foto

5.a

7.b

8.a

8.b

203.

Pirmdiena no 17.00

Individuālais, grupu darbs

Skolotājs

Mācību priekšmets

Klase

Telpa

Diena un stunda

R.Deksne

Angļu valoda

12.a

26.

Trešdiena 8.st.

A.Rozenšteins

Angļu valoda

12.b

29.

Otrdiena 8.st.

I.Bikovska Kivleniece

Angļu valoda

10.a

403.

Pirmdiena 8.st.

V.Lākute

Franču valoda

10.a

11.ab

12.ab

35.

35.

25.

Otrdiena 9.st., 10.st.

Piektdiena 9., 10.st.

Piektdiena 7., 8.st.

R.Liepiņa

ZPD

10.a

11.a

12.b

25.

Ceturtdiena 10.st.

Piektdiena 8.st.

Ceturtdiena 11.st., piektdiena 9.st.

I.Bukēviča

Bioloģija

11.a

201.

Piektdiena 8.st.

Fakultatīvo nodarbību saraksts 1.-4.klašu skolēniem

Skolotājs – fakultatīva vadītājs

Priekšmets – fakultatīva nosaukums

Klases

Telpa

Diena un stunda

D.Sadovska

Dabaszinības

2.a

15.

Pirmdiena 6.st.

A.Tretjakova

Dabaszinības

2.b

11.

Trešdiena 1.st.

I.Rupeka Rupeika

Dabaszinības

2.c

12.

Piektdiena 1.st.

I.Gleizda

Latviešu valoda

3.a

13.

Ceturtdiena 6.st.

I.Gleizda

Matemātika

3.a

13.

Otrdiena 1.st.

E.Nurža

Latviešu valoda

3.b

16.

Otrdiena 6.st.

E.Nurža

Matemātika

3.b

16.

Ceturtdiena 1.st.

D.Sadovska

Latviešu valoda

3.c

15.

Pirmdiena6.st.

D.Sadovska

Matemātika

3.c

15.

Piektdiena 1.st.

I.Gleizda

Ritmika

1.a

Aktu zāle

Piektdiena 1.st.

I.Gleizda

Ritmika

1.b

Aktu zāle

Trešdiena 4.st.

I.Gleizda

Ritmika

1.c

Aktu zāle

Piektdiena 5.st.

I.Gleizda

Ritmika

2.a

Aktu zāle

Trešdiena 1.st.

I.Gleizda

Ritmika

2.b

Aktu zāle

Otrdiena 4.st.

I.Gleizda

Ritmika

2.c

Aktu zāle

Ceturtdiena 1.st.

I.Gleizda

Ritmika

3.a

Aktu zāle

Pirmdiena 6.st.

S.Krastiņa

Datorika

1.a

38.

Ceturtdiena 1.st.

I.Rupeka Rupeika

Datorika

1.a

38.

Ceturtdiena 1.st.

S.Krastiņa

Datorika

1.b

38.

Otrdiena 1.st.

I.Rupeka Rupeika

Datorika

1.b

203.

Otrdiena 1.st

S.Krastiņa

Datorika

1.c

38.

Trešdiena 6.st.

I.Rupeka Rupeika

Datorika

1.c

203.

Trešdiena 6.st.

S.Krastiņa

Datorika

2.a

38.

Pirmdiena 5.st.

I.Rupeka Rupeika

Datorika

2.a

38.

Pirmdiena 5.st.

S.Krastiņa

Datorika

2.b

38.

Pirmdiena 4.st.

A.Tretjakova

Datorika

2.b

38.

Pirmdiena 4.st.

S.Krastiņa

Datorika

2.c

38.

Otrdiena 5.st.

I.Rupeka Rupeika

Datorika

2.c

38.

Otrdiena 5.st.

S.Krastiņa

Datorika

3.a

38.

Otrdiena 4.st.

Z.Ābele

Datorika

3.a

203.

Otrdiena 4.st.

S.Krastiņa

Datorika

3.b

38.

Trešdiena 1.st.

Z.Ābele

Datorika

3.b

38.

Trešdiena 1.st.

S.Krastiņa

Datorika

3.c

203.

Otrdiena 6.st.

Z.Ābele

Datorika

3.c

203.

Piektdiena 6.st.

E.Nurža

Pārbaudi sevi!

3.b

16.

Pirmdiena 6.st.

E.Nurža

Strādāsim radoši!

3.b

16.

Piektdiena 6.st.

I.Geķe

Lasītprasmes pilnveide

1.a

107.

Ceturtdiena 6.st.

R.Ulbika

Lasītprasmes pilnveide

1.b

14.

Pirmdiena 7.st.

R.Ulbika

Matemātika

1.b

14.

Ceturtdiena 7.st.

J.Butlere

Kristīgās mācības pulciņš

3.-4.kl.

403.

Trešdiena 7.,8. st.

Z.Ābele

Lasītprsmes pilnveide

1.c

22.

Ceturtdiena 5.st.

I.Gleizda

Matemātika

3.a

13.

Ceturtdiena 7.st.

E.Burvāne

Matemātika “Cietie rieksti’’

4.c

17.

Trešdiena 7.st.

D.Sadovska

Matemātisko prasmju attīstīšana

3.c

15.

Otrdiena 7.st.