Drukāt

cab

Riteņbraukšana pret huligānismu

Projekta partnerības līguma Nr. 2016-1-TR01-KA219-034225_3
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2016. – 31.08.2018.

Projekta joma:

Picture17 Picture18

Projektā piedalās:

Picture19 Picture20

Projektā plānotās aktivitātes:

Picture21 Picture22

Paredzamie rezultāti:

Picture23 Picture24

Projekta interneta vietne