Drukāt

      Rīgas 25. vidusskola pieteicās skolu projektu konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” projekta “Izglītība izaugsmei 2017” ietvaros un ieguva RIIMC atbalstu.
      Mūsu realizētā projekta nosaukums ir “Pedagogu kompetenču pilnveide dažādu starptautisku sadarbības projektu realizācijai”. Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016.–31.05.2017. Projektā iesaistījās mūsu skolas skolotāji – datorikas, bioloģijas, ekonomikas, matemātikas, vēstures, sākumskolas, latviešu valodas un literatūras, ģeogrāfijas un citu priekšmetu skolotāji, kā arī skolas vadības pārstāvji.

Projekta mērķis:
uzlabot pedagogu zināšanas IKT izmantošanā, apgūt projektu veidošanas stratēģijas, projektu sagatavošanu un vadīšanu, pilnveidot lietišķās angļu valodas prasmes, lai varētu produktīvi iesaistīt starptautiskā sadarbībā izglītojamos, kā arī sadarboties un dalīties pieredzē ar citu valstu pedagogiem.
Sasniegtais rezultāts:
šī projekta rezultātā starptautiskai sadarbībai gatavi pedagogi. Skolotāji iesaistījušies eTwinning projektos, realizē apstiprinātos Erasmus+ projektus, kur pilnveidotās prasmes angļu valodā, kā arī IKT prasmes lieti noder. Iegūts praktisks un teorētisks pamats jaunu projektu rakstīšanai un realizēšanai.

Galvenās mācīšanās aktivitātes:

atbalsts 2 atbalsts 3
atbalsts 1