showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

 Lidzfinanse Erasmus progr

LIETOJUMPROGRAMMU IZMANTOŠANA IZGLĪTĪBĀ
Generative Application to Manage Education (GAME)

Projekta partnerības līguma Nr. 2019-1-TR01-KA229-076444_2
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021.

Projekta galvenais mērķis:

 • labas prakses apmaiņa

Projektā piedalās:

 • ASLANLI ORTAOKULU, Turcija
 • Rīgas 25. vidusskola, Latvija.
 • Shkolla Fillore Nikolla Vapcarov Shkup, Ziemeļmaķedonijas Republika.
 • Osnovna skola Eugena Kumicica, Horvātija.
 • 1o IMERISIO GYMNASIO KARDITSAS, Grieķija
 • AMAR TERRA VERDE LDA, Portugāle

Projekta mērķis:

 • Pamatprasmju attīstība, kas palīdzēs skolēniem gan tālākizglītībā, kā arī reālajā dzīvē:
  • daudzvalodu, rakstpratības, informācijas izvēle un izmantošana, valodu izmantošana saziņai un mācībām, problēmu risināšana, kritiskās domāšanas izmantošana, radošā domāšana, argumentācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana u.c.
  • kultūras apzināšanās un runas prasme, - vietējo, nacionālo, Eiropas un pasaules kultūru, tostarp to valodu, mantojuma un tradīciju, kultūras rezultātu, zināšana un izpratne par to, kādas ir šo izpausmju ietekme sabiedrībā.
 • Mainīt atsevišķas tradicionālās mācīšanas metodes, kas iespējams ir novecojušas un neefektīvas, lai risinātu tās problēmas, ko rada mūsdienu sabiedrība.
 • Nodrošināt skolēnus ar uzdevumiem un projekta darbu, kas palīdz viņiem izmantot kritisko un radošo domāšanu.
 • Izglītība ir process mūža garumā, un tā apvieno formālo, neformālo izglītību. Šī iemesla dēļ pedagogiem ir jāmainās arī pašiem un jāpieņem šī ideja savām mācību stundām.
 • Uzzināt un salīdzināt kas tiek darīts attiecībā uz metodoloģiskajām pieejām citās Eiropas valstīs, lai varētu izstrādāt novatoriskākas stratēģijas, ko piemērot skolu vidē.
 • Iesaistīt skolēnus mācību procesā, īstenojot projektus, kas saistīti ar reālām situācijām, sadarbojoties ar citiem Eiropas studentiem. Skolēniem kritiski jāanalizē šīs situācijas, lai varētu izdarīt secinājumus.

 

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Kopīgas tīmekļa vietnes izveide.
 • Partneru tikšanās/mobilitātes.
 • Filmēšana un video apstrāde.
 • Skolotāju pieredzes apmaiņa.
 • Tehnoloģiju izmantošana mācību procesā
 • Matemātisko spēļu elementu izveide.
 • Spēļu TABOO un DINGBAT izveide.

Paredzamie rezultāti:

 • Izveidota tīmekļa vietne.
 • Izveidots video.
 • Izveidots plakāts.
 • Bukleta izveidošana un izplatīšana.
 • Partneru tikšanās/ mobilitātes.
 • skolēni un pedagogi ieguvuši starptautisku pieredzi;
 • izveidota brošūra par ūdens ilgtspējību;
 • kopīgas tīmekļa vietnes izveide;
 • projekta gaitas atspoguļošana Facebook;
 • ar projekta gaitu un rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība;
 • būs uzlabotas gan digitālās, gan svešvalodu prasmes, kā arī veicināta aktīva pilsoniska attieksme;

Projekta interneta vietne

Projekta Facebook lapa