showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

 Lidzfinanse Erasmus progr

ŪDENS ILGTSPĒJĪBA EIROPĀ
Trans European Water Sustainability (TEWS)

Projekta partnerības līguma Nr. 2018-1-DK01-KA229-047090_6
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Projekta galvenais mērķis:

 • labas prakses apmaiņa
   

Projektā piedalās:

 • Magleby Fri- og Efterskole, Dānija
 • E S Dr. Augusto César da Silva Ferreira, Portugāle
 • 5 General Lyceum Veroias, Grieķija
 • Liceo Scientifico Statale "Alfred Nobel", Itālija
 • Rīgas 25.vidusskola, Latvija
 • Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu, Turcija
   

Projektā plānotās aktivitātes:

 • skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz partnervalstīm;
 • tiek sagatavoti testi skolas mācību priekšmetos par iegūtajām zināšanām, kas saistītas ar projekta tēmām;
 • prezentāciju izveidošana par skolu, pilsētu un valsti;
 • Skype konferenču organizēšana un  piedalīšanās tajās;
 • skolēni pēta ūdens resursus valstī;
 • skolēni analīzē ūdens paraugus;
 • ūdens attīrīšanas staciju apmeklēšana;
 • lomu spēles, analizējot tīra ūdens problēmas, no dažādiem viedokļiem;
 • Pasaules ūdens dienas atzīmēšana;
 • sabiedrības uzmanības piesaistīšana par piesārņojumu ūdenstilpņu tuvumā;
 • projekta e-žurnāls;
 • rīcības plāna izstrāde par ūdens patēriņa samazināšanu skolā un mājās;
 • vietējo leģendu un mītu analīze par ūdens tēmu;
 • video un animāciju izveide par ūdens tēmu.
   

Paredzamie rezultāti:

 • izveidoti videomateriāli un animācijas par ūdens ilgtspējību;
 • skolēni un pedagogi ieguvuši starptautisku pieredzi par ūdens ilgtspējību Eiropā;
 • izveidota brošūra par ūdens ilgtspējību;
 • kopīgas tīmekļa vietnes izveide;
 • projekta gaitas atspoguļošana eTwinning, TwinSpace, kā arī Facebook;
 • ar projekta gaitu un rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība;
 • būs uzlabotas gan digitālās, gan svešvalodu prasmes, kā arī veicināta aktīva pilsoniska attieksme;
 • tiks samazināts ūdens patēriņš  un mainīta iedzīvotāju attieksme pret ūdeni, dabu un ūdens izmantošanu.
   

Projekta interneta vietne