Drukāt

 Lidzfinanse Erasmus progr

ŪDENS ILGTSPĒJĪBA EIROPĀ
Trans European Water Sustainability (TEWS)

Projekta partnerības līguma Nr. 2018-1-DK01-KA229-047090_6
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Projekta galvenais mērķis:

   

Projektā piedalās:

   

Projektā plānotās aktivitātes:

   

Paredzamie rezultāti:

   

Projekta interneta vietne