Drukāt

popiela     Pasākumu organizēja svešvalodu skolotāji sadarbībā ar Skolēnu domi ar mērķi veicināt svešvalodu apguvi un radošumu, pilnveidot skatuves un prezentēšanas prasmes un prasmi sadarboties ar skolēniem un skolotājiem. Aizraujošais, pozitīvais un ļoti labi sagatavotais konkurss notika 2016.gada 14.oktobrī un bija sadalīts 2 daļās. Pirmajā daļā uzstājās 3.-4. klašu skolēni ar 12 priekšnesumiem. Pasākuma 2.daļā uzstājās   5.-8. klašu skolēni ar 14 priekšnesumiem.  Skolēni centīgi gatavojās šim pasākumam, atsaucība bija liela. 4.a, 4.b un 4.c., 5.a un 5.b, 8.a klasē kandidātu atlase notika jau iepriekš angļu valodas stundās. Skolēni patīkami pārsteidza visus klātesošos ar drosmi, radošumu, noformējumu, aktiermākslu,  dejotprasmi, enerģiju un  prasmi atdarināt. Prieks, ka mūsu skolā mācās tik daudz talantīgu skolēnu!  Paldies visām svešvalodu skolotājām par skolēnu sagatavošanu un vērtēšanu, kā arī 3. c klases audzinātajai E.Burvānei un 4.b klases audzinātājai A.Bārbalei, kuras palīdzēja  skolēniem sagatavot priekšnesumus!  Paldies  Skolēnu domei par sadarbību!

google photo

Sveicam uzvarētājus!

3.-4.klašu grupā:

1.vieta Juris Gavars  (4.a klase, angļu valodas skolotāja  Dace Brūvele)

2.vieta Patrīcija Maira Greivule, Karens Batovs, Daniels Bojaruns, Austra Alma Maksīmova, Inese Bembere, Kristīne Krukovska (4.d klase, angļu valodas skolotāja Ruta Ulbika)

3.vieta Alise Roze Zālīte, Gerda Baranovska (4.b un 4.c klase, angļu valodas skolotāja Mārīte Zandere)

5.-8.klašu grupā:

1.vieta Amanda Zūkere, Justīne Andrēna, Anete Lāce, Evelīna Danilēviča (7.b klase, angļu valodas skolotāja Iluta Bikovska-Kivleniece)

2.vieta Sintija Skalberga un Jana Šteinholde (5.a klase, angļu valodas skolotāja Dace Brūvele)

3.vieta Gabriela Bekasova, Samanta Akopjana (6.a klase) un Sandis Kallions (11.a klase, angļu valodas skolotāja Rita Deksne)

Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Dace Brūvele

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā