sl2018_1 sl2018_2 sl2018_3 sl2018_4 sl2018_5 sl2018_6 sl2018_7 sl2018_8

Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Jubilāri

Aleksis 7.a

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

«Pastāvīgais un mainīgais Latvijā»,                                                  apakštēma «Pērles meklējumos»

31.janvāris

      1.-4.klasēm projektu 1.diena (klasēs), tēma «Pastāvīgais un mainīgais»

       plkst. 8.00-9.00  9.abc klasēm- ZPD prezentācijas (28.kabinetā)

      plkst. 9.00-10.00  10.ab klasēm- par ZPD prezentāciju sagatavošanu (28.kabinetā); vada skolotāja R.Liepiņa

  • - projektu 1.diena

- darbs grupās pie klašu audzinātājiem (izpēte, radošais priekšnesums) un priekšmetu skolotājiem (vizuālā objekta/instalācijas veidošana, apakštēma «Pērles meklējumos»)

       10.-12.klasēm- ZPD prezentāciju sagatavošanas diena

      Plkst.15.00 Skolēnu, skolotāju un pašvaldības policijas draudzības turnīrs basketbolā (sporta zālē)

9.februāris

       1.-4.klasēm projektu 2.diena (klasēs), tēma «Pastāvīgais un mainīgais»

       plkst. 8.00-12.00  5.-9.klasēm- projektu 2.diena                                               -darbs grupās pie klašu audzinātājiem (izpēte, radošais priekšnesums) un priekšmetu skolotājiem  (vizuālā objekta/instalācijas veidošana u.c., apakštēma «Pērles meklējumos»)

       plkst.12.00 10.-12.klasēm- ZPD sekcijas (prezentācijas)

10.februāris

5.-9.klašu darba grupām iesniegt projekta dienās izveidotos  vizuālos objektus/ instalācijas/ maketus/plakātus skolotājām E.Burvānei, I.Mīligai  izstādes «Pērles meklējumos» iekārtošanai

13. februāris

       plkst.8.00-9.45  10.-12.klasēm- ZPD lasījumi (28.kabinetā)

      1.-4.klasēm- projektu prezentācijas (klasēs un/vai 28.kabinetā)

Projektu dienu noslēguma pasākumi «Pērles meklējumos» (aktu zālē) plkst. 9.00   9.klasēm                                                                                                  plkst. 10.30  7.-8.klasēm                                                                          plkst.12.00  5.-6.klasēm