sl2018_1 sl2018_2 sl2018_3 sl2018_4 sl2018_5 sl2018_6 sl2018_7 sl2018_8

Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Jubilāri

Aleksis 7.a

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

projektu dienas 2017     Rīgas 25.vidusskolā darbīgi un radoši noritēja projektu dienas no 31.01.-13.02.2017.. Skolēni sadarbībā ar skolotājiem meklēja un vienojās par idejām, kādas ir mūsu pērles/vērtības dažādos mācību priekšmetos, tuvākajā apkārtnē un Latvijā, kādas ir katra personīgās vērtības, intereses un prasmes. Darījām, ko jaunu un neierastu, citiem tas patika, bet citiem- radīja problēmas. Tas bija kā izaicinājums ... vai izdosies!
Plānoto aktivitāšu mērķis bija veicināt karjeras izglītību, sekmējot inovatīvu risinājumu integrēšanu pedagoģiskajā procesā.
     Janvāra pirmajās dienās katra klase izlozēja vienu no stihijām- zeme, gaiss, ūdens vai uguns. Kopdarbībā ar klases audzinātāju pētīja kādu no stihijām, tām atbilstoši- cilvēku tipus un raksturus, profesijas, zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas konkrētajās profesijās. Skolēni individuāli veica pašizpēti, aizpildot iepriekš sagatavoto anketu, un apkopoja izpētes rezultātus klasē.
     13.februārī projektu noslēguma dienā 5.-9.klases prezentēja veiktos izpētes darbus un radošos priekšnesumus (dziesmu, skeču, eksperimentus...) atbilstoši izlozētajai stihijai. Patīkami bija vērot skolēnu uzstāšanos, ... jautri un izzinoši! Šajos pasākumos piedalījās aicinātie viesi- dažādu profesiju pārstāvji: Uģis Brūklene (Mag. Theol., nacionālo Bruņoto spēku virsnieks, Aizsardzības Akadēmijas pasniedzējs un kapelāns, specializējies ģimenes konsultācijās un terapijā), Harina Brūklene (māksliniece, “Usmas Kristīgā Tautas skola”), Iļja Saveļjevs (dzīves treneris), Lauma Kupča (vides zinātniece, Latvijas Dabas muzejs), Andis Ābelīts (NBS RAC Rekrutēšanas un atlases daļas Sabiedrisko attiecību speciālists) Jānis Iesalnieks (NBS RAC Rekrutēšanas un atlases daļas Rekrutēšanas speciālists) un Kristiāns Zelčs (jaunsargs, Jaunsargu vienība). Pateicamies viesiem par viņu veiksmes stāstiem, uzmundrinošiem vārdiem, sadarbību un uzdevumiem, kas bija sagatavoti skolēniem!
    Savukārt priekšmetu skolotāji, kuri nav klašu audzinātāji, kopā ar skolēnu darba grupām projektu dienās veidoja radošos darbus (vizuālos objektus/ instalācijas/ maketus/ plakātus/ filmas), saistībā ar tematu ,,Pērles meklējumos!”. 13.februārī tika atklāta skolēnu radošo darbu izstāde ,,Pērles meklējumos!”, kuru skatīt varam joprojām. Paldies skolotājām E.Burvānei, I.Mīligai un palīgiem par izstādes iekārtošanu!projektu dienas
     Šī gada projektu darbs ir paplašinājis skolēnu redzesloku par nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un iemaņām nākotnē, dažādām profesijām un darba specifiku, mērķiem un to īstenošanu. Skolēni, darot mācījās, saskatīt saistību starp savas personības stiprajām pusēm, mācībām, karjeru un gūt jaunu pieredzi. Nepārprotami gūtā pieredze veicināja skolēnu motivētāku attieksmi mācīties sadarbojoties.
     *16.martā tiek plānots seminārs, kurā skolotāji dalīsies darba pieredzē ar labās prakses piemēriem, par projektu dienās veikto darbu skolā.

Klašu audzinātāju MK un skolotāju darba grupa:
I.Zelča, A.Krankale, J.Liepiņa, I.Mīliga, E.Burvāne, S.Blīve, I.Morozova