Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

trejd g t 1      29. aprīlī “Arēnā Rīga” notika Rīgas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu deju svētki “Trejdeviņi gaismas tilti”, kurā dejas rakstus izdejoja vairāk nekā 4000 dalībnieku no 55 Rīgas izglītības iestādēm, tajā skaitā arī Rīgas 25. vidusskolas tautas deju kolektīvs “Pasaciņa”.

      “Pasaciņa” deju svētku programmā skatītājus priecēja ar 11 dejām: “Sitieniņi”, “Teci rikšus, kumeliņi”, “Iet kaza ragainā”, “Ratiņš dūc”, “Vāru, vāru putriņu”, “Lācīts iet pa taku”, “Sanāciet, lieli, mazi”, “Circenītis”, “Suseklis” (“Viļānu suseklis”), “Meža māte”, “Kas zināja zemes malu”. Dejotāji skolotājas Sigitas Bukovskas vadībā (kopā ar Zandu Ābeli) koncertam bija mērķtiecīgi gatavojušies 8 mēnešus.
      Lielkoncerts ir Rīgas bērnu un jauniešu dāvana Latvijas valsts simtgadē. Koncertu vadīja aktrise Zane Dombrovska un mūziķis Goran Gora. “Trejdeviņi gaismas tilti” dalībniekus un lielkoncerta skatītājus veda pāri deviņiem tiltiem, atklājot galveno būtību – cilvēka garīgo spēku un vērtības. Skaitlis 9 latviešu folklorā visbiežāk izmantots kā telpas un laika izteicējs. Tas ir stāsts par cilvēka 9 vērtību tiltiem – laikmetu, ģimenes, rotaļu, ikdienas, spēka, sapņu, dabas, Rīgas un pasaules vērtību tiltu. Jēdziens trejdeviņi simbolizē spēku, pilnību, pārticību, pasaules lielumu, kā arī harmonisku personību, ko vēlamies redzēt un veidot katrā bērnā un jaunietī caur darbu, svētku svinēšanu un latvisko dzīvesziņu.

      “Šī bija neaizmirstama pieredze – uzstāties “Arēnā Rīga”, satikt draugus un dejot ar smaidu sejā. Mēs arēnā pirms lielā koncerta veselu dienu mēģinājām dejas no rīta līdz vakaram. Protams, “Arēnā Rīga” nebija tādas pašas sajūtas kā Daugavas stadionā, kur mēs dejojām dziesmu un deju svētkos, bet bija prieks ko tādu piedzīvot, dejojot kopā ar pārējiem kolektīviem.”
Linda
      "Pirms koncerta bija daudz mēģinājumu, tie bija nogurdinoši – garas pauzes, arēnā bija vēsi. Ļoti patika, ka mēģinājumos deju virsvadītāji ne tikai norādīja uz kļūdām, bet arī mācīja un paslavēja. Īpašas sajūtas radīja koncerta fināls, kad visi bērni sanāca kopā laukumā. Pateicībā kolektīvs savai deju skolotājai pasniedza dāvanu. Pēc koncerta ir liels gandarījums par paveikto. Esmu lepna, ka mūsu uzstāšanos rādīs televīzijā.”
Signe