Drukāt

 gida profesija     Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
      2017. gada 22. septembrī Rīgas 25. vidusskolas 3.c un 3.b klases devās uz Cēsu viduslaiku pili, kur iejutās viduslaikos ar dažādu spēka un veiklības spēļu palīdzību. Gida pavadībā apmeklēja Cēsu vecpilsētu.
      Ar pils kalpotāja (gida) palīdzību varējām pārliecināties par savām spējām, cīnoties uz līdzsvara baļķa, staigājot uz koka kājām, metot akmentiņus mērķī, velkot nūju un citos pārbaudījumos. Aizraujošā veidā gids Jānis iepazīstināja mūs ar Cēsu vecpilsētu. Pastāstīja par gida profesiju – lai kļūtu par gidu un sekmīgi varētu strādāt šajā profesijā ,īpaši cītīgi jāmācās vēsture, latviešu valoda, matemātika.
Projekta koordinatore un karjeras konsultante
Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolotāja
Dace Sadovska