Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

vest 18 nov     Jau tradicionāli, Rīgas 25.vidusskolas kolektīvs novembra mēnesī īpašu uzmanību pievērš Latvijas vēstures un kultūras jautājumiem, kā arī skolēnu pilsoniskās kompetences pilnveidei.Tā 3.c klase / sk.D.Sadovska/ 22.novembrī plāno apmeklēt K.Barona muzeju, 7.a un 7.b klases piedalīsies interaktīvā nodarbībā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā / sk. I.Zelča, I.Bukēviča/.12.klašu skolēni 10.novembrī apmeklēja piemiņas brīdi Brāļu kapos / sk. R.Liepiņa/. 28. novembrī 9.klašu un 12.klašu audzēkņi aicināti sacensties Latvijas vēstures jautājumu pārzināšanā skolas vēstures olimpiādē, lai labākie veiksmīgi gatavotos startam Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē janvāra mēnesī.17. novembrī, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, tiek plānots skolas svētku pasākums aktu zālē.
     Šogad īpaši domāts par skolas vides izgreznošanu. Visus priecē 1.klašu audzēkņu vizuālās mākslas darbiņi stendos kāpņu laukumos, katra klase izdaiļojusi savas klases telpu / skat.foto galeriju/.Notiks arī tradicionālās svečīšu akcijas skolas pagalmā.

google photo
     8. novembrī, 5.-8.klašu pārstāvji stāstīja par klašu veidotajām prezentācijām ,, Latvija tradīcijās un mūsdienu pasaulē’’, kurās pētītas gan latviešu tautas tradīcijas, gan valsts svētku svinēšana, apkopota informācija par izciliem cilvēkiem vai kultūras parādībām. Darba procesā skolēni pilnveidoja gan IT, gan uzstāšanās prasmes.Mūsu audzēkņiem netrūkst ambīciju, tāpēc novembra sākumā 5.-6.kl. skolēni piedalījās Latvijas valsts prezidenta kancelejas rīkotajā eseju konkursā ,, Valsts prezidenta uzruna’’ / sk. I.Zelča/.

google photo
     11.novembrī aktu zālē notika svinīgs piemiņas brīdis, veltīts Lāčplēša dienai, kurā ar patiesi iedvesmojošu runu uzstājās kapteinis Rihards Rozenbaums, NBS Rekrutēšanas centra Atlases daļas priekšnieks.Viņš aicināja atcerēties to karavīru, īpaši skolnieku upurus, kuru drosme un dzimtenes mīlestība deva mums iespēju dzīvot brīvā Latvijā. Pasākumu kuplināja arī skolotājas S.Blīves un 5.b klases meiteņu ansambļa sniegts muzikāls priekšnesums.

google photo
     Lai skaisti svētki mums visiem!