Drukāt

“Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.”
/Daniels Balodis./

      Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolēni zīmēja un rakstīja darbus, veltītus savai dzimtenei.
      1.klašu skolēni zīmēja zīmējumus, 2.klašu skolēni rakstīja dzejoļus, 3.klašu skolēni rakstīja domrakstus, bet 4.klašu skolēni gatavojās konkursam, veltītam Latvijai.
      Konkursa laikā 2. un 3. klašu skolēni savus radošos darbus lasīja un iepriecināja žūriju un līdzjutējus. 4.klašu komandas parādīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru un arī Eiropas Savienību, kā arī klases uzstājās ar priekšnesumiem, kas bija veltīti Latvijai.
      Liels paldies 4.klašu audzinātājām Sigitai Bukovskai, Evai Burvānei un Valdai Sprukulei par ļoti labi un interesanti sagatavoto pasākumu!

1984 001 1984 002 1984 002 1984 002
1984 002 1984 002 1984 002 1984 002
1984 002 1984 002 1984 002 1984 002
1984 002 1984 002 1984 002 1984 002
1984 002 1984 002