Drukāt

diskusija      2017. gada 6. decembrī Rīgas 25. vidusskolas 10. un 11. klašu audzēkņu grupa devās uz NVO namu, lai piedalītos “Eiropas kustības Latvijā” organizētajā diskusiju pasākumā “Eiropas pēdas Latvijā”. Kopā ar tās vadītājiem, Andri Gobiņu, Lieni Valdmani un Kasparu Blūmu-Blūmani, un vēl vairākiem desmitiem skolēnu, mūsu audzēkņi apsprieda tēmu “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.”
      Diskusijas pasākums tika sadalīts divās daļās jeb cēlienos. Pirmā pasākuma daļa tika veltīta dalībnieku savstarpējai iepazīstināšanai un īsai domu apmaiņai par personības nozīmīgumu un jauniešu izaugsmes iespējām Latvijā, kā Latvijas un Eiropas vērtību un to attīstības iespēju apspriešanai. Tika novadīta arī neliela lekcija vai drīzāk veiksmes stāsts, kur Kaspars Blūms-Blūmanis dalījās ar savu pieredzi un paņēmieniem, kā atrast motivāciju sākt aut ko jaunu un iepriekš neizmēģinātu.
      Otrajā daļā pēc nelielas kafijas pauzes skolēniem bija jādarbojas nu jau daudz radošāk un aktīvāk. Uzdevumi ietvēra sevī gan savu galveno vērtību meklēšanu, gan to realizēšanas receptes izveidi, kā arī savdabīgas raķetes būvēšanu, izmantojot plastmasas pudeli, cauruli un papīra lapu. Pasākuma beigās visas komandas apvienojās kopīgā papīra salūtā, kas kalpoja par simbolu tam, ka, lai gan visi nāca no dažādām skolām, tomēr spēja atrast kopīgu valodu un apvienoties, lai sasniegtu kopīgus mērķus.
      Nozīmīgi bija diskusijas vadītājas Lienes Valdmanes vārdi “Aizbraucot mājās, katrs no jums paņems līdzi vismaz vienu atziņu, ko guvis šajā diskusijā”. Jāatzīst, ka tā patiesi rosināja uz pārdomām par to, ko savā ikdienā darām nepareizi un kuras vērtības un mērķus vajadzētu izvirzīt priekšplānā.

0gphoto