sl2018_1 sl2018_2 sl2018_3 sl2018_4 sl2018_5 sl2018_6 sl2018_7 sl2018_8

Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Jubilāri

Aleksis 7.a

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

satursSanāksme 2017.gada 4.decembrī

Tēmas diskusijām:

  1. Skolēnu ēdināšanas jautājuma risināšana skolā - pārbaudes rezultāti.
  2. Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu - perspektīva.
  3. Negadījums skolā 30.novembrī, skolas rīcība, lai nepieļautu līdzīgus gadījumus.
  4. Transporta kustības organizācija Rušonu ielā un nepieciešamie pārkārtojumi.
  5. Jaunu, nozīmīgu projektu darbības sākums skolā.
  6. Dažādi.

Lēmumi:

  1. Skolas padomes pārstāvjiem M.Daniļevičam, E.Kainaizim tikties ar RD Satiksmes departamenta darbiniekiem, lai rosinātu bērniem draudzīgu pārkārtojumu veikšanu transporta kustībā Rušonu ielā.
  2. Skolas administrācijai un atbalsta personālam nodrošināt efektīvus audzināšanas pasākumus, lai uzlabotu skolēnu saskarsmes kultūru un novērstu fiziskās un psiholoģiskās vardarbības faktus skolā.
  3. Skolas administrācijai veikt darbības, lai visos mācību kabinetos skolēniem būtu vienādas iespējas mācīties, izmantojot digitālos mācību līdzekļus.
  4. Nākamā sēde 19.februārī.