Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

berniTēmas diskusijām:

1. Par Karjeras atbalsta projekta norisi skolā.
2. Par projekta Pumpurs norisi skolā.
3. Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu- plānotie remonti skolā 2018.gada vasarā.
4. Gatavošanās skolas 55 gadu jubilejai.
5. Dažādi.

Lēmumi:

 1. Atzinīgi vērtēt skolas kolektīva iesaistīšanos Karjeras atbalsta projektā un projektā Pumpurs.
 2. 2. Apstiprināt komisiju, skolas jubilejai nepieciešamo, ziedojumu kastītē uzkrāto naudas līdzekļu pārraudzībai, sekojošā sastāvā:
      Valters Veinbergs - Skolas padomes priekšsēdētājs,
      Maiga Rumjanceva - skolas saimniecības pārzine,
      Ilze Rupeka-Rupeika - skolotāja, skolas arodkomiteja priekšsēdētāja.
          Skolas direktorei izdot rīkojumu par komisijas izveidi.
 3. Uz nākamo Skolas padomes sēdi skolas administrācijai sagatavot informāciju par skolas gatavošanos akreditācijai.
 4. Uz nākamo Skolas padomes sēdi skolas saimniecības pārzinei sagatavot informāciju par vasarā plānotiem remonta darbiem skolā, izmantojot budžeta līdzekļus.
 5. Nākamā sēde 23. aprīlī.

9.klašu skolēniem
par mācībām 2020./2021. mācību gadā.

 Rīgas 25. vidusskola aicina 9. klašu skolēnus iegūt vidējo izglītību, uzsākot mācības Rīgas 25.vidusskolas 10.klasē 2020./2021. mācību gadā.

Rīgas 25. vidusskola piedāvā:

Vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātiem kursiem matemātikā, programmēšanā, vēsturē, sociālajās zinātnēs.

Lai iestātos 10. klasē nepieciešams:

 • dokuments, kas apliecina pamatizglītības ieguvi,
 • vēlēšanās apzinīgi un radoši darboties, lai sagatavotos nākamās izglītības pakāpes sasniegšanai.

Dokumentu iesniegšana līdz 6.jūlijam darbadienās no 10:00 līdz 14:00