Drukāt

berniTēmas diskusijām:

1. Par Karjeras atbalsta projekta norisi skolā.
2. Par projekta Pumpurs norisi skolā.
3. Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu- plānotie remonti skolā 2018.gada vasarā.
4. Gatavošanās skolas 55 gadu jubilejai.
5. Dažādi.

Lēmumi:

 1. Atzinīgi vērtēt skolas kolektīva iesaistīšanos Karjeras atbalsta projektā un projektā Pumpurs.
 2. 2. Apstiprināt komisiju, skolas jubilejai nepieciešamo, ziedojumu kastītē uzkrāto naudas līdzekļu pārraudzībai, sekojošā sastāvā:
      Valters Veinbergs - Skolas padomes priekšsēdētājs,
      Maiga Rumjanceva - skolas saimniecības pārzine,
      Ilze Rupeka-Rupeika - skolotāja, skolas arodkomiteja priekšsēdētāja.
          Skolas direktorei izdot rīkojumu par komisijas izveidi.
 3. Uz nākamo Skolas padomes sēdi skolas administrācijai sagatavot informāciju par skolas gatavošanos akreditācijai.
 4. Uz nākamo Skolas padomes sēdi skolas saimniecības pārzinei sagatavot informāciju par vasarā plānotiem remonta darbiem skolā, izmantojot budžeta līdzekļus.
 5. Nākamā sēde 23. aprīlī.