Drukāt

     No 2018.gada 10.septembra līdz 14.septembrim Rīgas 25.vidusskolā norisinājās kārtējā akreditācija. Tika novērtēta skolas kolektīva darba kvalitāte visās skolas darba jomās.
      Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Akreditācijas komisijas lēmumu uz sešiem gadiem ir akreditētas šādas mūsu skolas izglītības programmas:

     Uz sešiem gadiem tiek akreditēta arī Rīgas 25. vidusskola (akreditācijas lapa - Nr.3664), termiņš - 2024.gada 11.oktobris.

akreditacija