Drukāt

talka 2019 45      Otrdien, 23.aprīli, mēs - Rīgas 25.vidusskolas 10.a klases skolēni ar klases audzinātāju Aiju Krankali, ģeogrāfijas skolotāju Vitu Ozolu un direktores vietnieci Gitu Šulci devāmies sakopt Ķengaraga promenādes posmu pie Daugavas iepretī Maskavas ielas mājām 256 un 258. Sakopt Daugavmalu devāmies talkas nedēļā.
      Maisus atkritumu savākšanai mums sagādāja Rīgas pilsētas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvji. Mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā “Ūdens ilgtspējība Eiropā” (Trans European Water Sustainability). Ūdenstilpņu un tām pieguļošās teritorijas tīrība ir viens no aktuālajiem jautājumiem, kuriem esam īpaši pievērsušies īstenojot šo projektu.
      Daugavmalā savācām ļoti daudz stikla lauskas, koka kastu fragmentus un pat daļas no mēbelēm. Stikla gabali likās augam no zemes. Pārstaigājot vienai un tai pašai vietai tie bija vēl un vēl… Pēc darba esam gandarīti par paveikto. Kāda daļa mūsu apkārtnes kļuvusi tīrāka pateicoties tieši mums!

0google photo

9.klašu skolēniem
par mācībām 2020./2021. mācību gadā.

 Rīgas 25. vidusskola aicina 9. klašu skolēnus iegūt vidējo izglītību, uzsākot mācības Rīgas 25.vidusskolas 10.klasē 2020./2021. mācību gadā.

Rīgas 25. vidusskola piedāvā:

Vispārējās vidējās izglītības programma ar padziļinātiem kursiem matemātikā, programmēšanā, vēsturē, sociālajās zinātnēs.

Lai iestātos 10. klasē nepieciešams:

Dokumentu iesniegšana līdz 6.jūlijam darbadienās no 10:00 līdz 14:00