Drukāt

talka 2019 45      Otrdien, 23.aprīli, mēs - Rīgas 25.vidusskolas 10.a klases skolēni ar klases audzinātāju Aiju Krankali, ģeogrāfijas skolotāju Vitu Ozolu un direktores vietnieci Gitu Šulci devāmies sakopt Ķengaraga promenādes posmu pie Daugavas iepretī Maskavas ielas mājām 256 un 258. Sakopt Daugavmalu devāmies talkas nedēļā.
      Maisus atkritumu savākšanai mums sagādāja Rīgas pilsētas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvji. Mūsu skola piedalās Erasmus+ projektā “Ūdens ilgtspējība Eiropā” (Trans European Water Sustainability). Ūdenstilpņu un tām pieguļošās teritorijas tīrība ir viens no aktuālajiem jautājumiem, kuriem esam īpaši pievērsušies īstenojot šo projektu.
      Daugavmalā savācām ļoti daudz stikla lauskas, koka kastu fragmentus un pat daļas no mēbelēm. Stikla gabali likās augam no zemes. Pārstaigājot vienai un tai pašai vietai tie bija vēl un vēl… Pēc darba esam gandarīti par paveikto. Kāda daļa mūsu apkārtnes kļuvusi tīrāka pateicoties tieši mums!

0google photo

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā