Drukāt

Rīgas 25.vidusskolais

Muzikālais konkurss “Skani dziesma”

NOLIKUMS

1. Mērķis

Veicināt skolēnu svešvalodu apguvi, radošumu un sadarbību

2. Mērķauditorija

Rīgas 25.vidusskolas 3.-11.klašu skolēni

3. Vieta un laiks

2.1. Pirmo atlasi veic svešvalodu skolotāji līdz 14.02.2020.

2.2. Fināls norisināsies 21.02.2020. Rīgas 25. vidusskolas aktu zālē, 3.-4.klases 5.stundā; 5.-6.klases 6.stundā, 7.-11.klases 7.-8.stundā

4. Vērtēšana

3.1. Vērtēšana notiek trijās grupās starp 3.-4., 5.-6., 7.-11. klasēm

3.2. Vērtēšana notiek pēc tabulā dotajiem kritērijiem              

3.3. Vērtēšanā piedalās tikai žūrijas komisija ar pieaicinātiem viesiem

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriji

Max punkti

Aizpilda tiesnesis

Doto atslēgas vārdu Mīlestība, Dzīve, Uzvara iekļaušana priekšnesuma kompozīcijā

5

Iekļaušanās laikā /3-4 min./

5

Oriģinalitāte

5

Ritma izjūta

5

Izpildījums/kopskats, tērpi

10

Precīza vārdu izrunāšana /atdarinot dziedāšanu/

10

Kopā:

40

5. Konkursa norise

5.1. Konkurss norisināsies Rīgas 25. vidusskolas aktu zālē

5.2. Individuāli un grupu priekšnesumi

5.3. Dalībniekiem jāpiesakās līdz 14. februārim pie svešvalodu skolotājiem vai skolotājas Irīdas Morozovas (105.kabinetā)

5.4. Priekšnesuma ilgums ir no 3 līdz 4 minūtēm

5.5. Visiem konkursa dalībniekiem savā priekšnesumā ir jāiekļauj vismaz viens no trijiem atslēgas vārdiem- Mīlestība, Dzīve, Uzvara

5.6. Konkursa starplaikos mūs iepriecinās dažāda veida aktivitātes un konkursi skatītājiem

6. Identitāte

Konkursa dalībniekiem ir jāpārdomā priekšnesuma noformējums (kopējais tēls, ārējais izskats, palīglīdzekļi, oriģinalitāte)

7. Organizators

Rīgas 25. vidusskolas svešvalodu skolotāji un skolēnu pašpārvalde sadarbībā ar klašu audzinātājiem

8. Apbalvošana

Pēc žūrijas komisijas rezultātiem tiek apbalvotas godalgotās vietas 3.-4., 5.-6. klašu grupā un 7.-11.klašu grupā