Drukāt

Topošie vidusskolēni, aicinām mācīties Rīgas 25. vidusskolā!

Dokumentu iesniegšana

Iesniedzamie dokumenti:

 

Kas mainīsies mācību saturā skolēniem, kas uzsāks mācības 10.klasē


     Vidusskolas mērķis ir palīdzēt Tev apzināties savas intereses un spējas, sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai, veikt pirmās svarīgās izvēles.
     No 2020. gada 1. septembra skolēnam, kas uzsāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Tu varēsi nozīmīgi vairāk mācīties to, kas atbilst taviem nākotnes mērķiem. Aptuveni 30 % mācību laika, visvairāk 12. klasē, varēsi veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri Tevi īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Vienlaikus vispusīgi zināšanu un prasmju pamati katrā mācību jomā dos tev plašu redzesloku un neierobežos izvēles iespējas nākotnē.

     Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, Tu:

     Rīgas 25. vidusskolā piedāvājam apgūt vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras ietver:

  1. virzienu “Valodas un sociālās zinātnes”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, latviešu valodas un literatūras, vēstures un sociālo zinātņu apguvi.
  2. virzienu “Matemātika un IKT”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas un matemātiskās analīzes, programmēšanas un sociālo zinātņu apguvi.

     Varēsi izvēlēties kādu no specializētajiem kursiem – “Politika un tiesības”, “Psiholoģija”, “Ekonomika”.

Rīgas 25.vidusskolas mācību plāns - “Valodas un sociālās zinātnes” (2.grozs)
vēsture + angļu valoda + latviešu valoda un literatūra

2.grozs

Rīgas 25.vidusskolas mācību plāns - “Matemātika un IKT” (6.grozs)
sociālās zinātnes + matemātika un matemātikas analīze + programmēšana

6.grozs

                                                                       Skaidrojums: o - optimālais līmenis
                                                                                             v - vispārējais līmenis
Tabulā ir iekrāsotas tās stundas, kas abiem piedāvātajiem kursiem sakrīt.

 

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā