Drukāt

distance      Saskaņā ar 2020. gada 20. oktobrī noteiktajiem grozījumiem Ministru Kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, mums visiem jāievēro sekojoši noteikumi:

- no 2. novembra līdz 13. novembrim 7.-12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
- sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās jālieto sejas aizsargmaska;
- apmeklētājiem, kas ierodas skolā jālieto sejas aizsargmaskas;
- skolēni skolā aizsargmaskas drīkst nelietot;
- interešu izglītības pulciņu nodarbības var notikt attālināti vai kā individuālas nodarbības;
- interešu izglītības sporta treniņi tiek organizēti ārpus telpām, neizmantojot ģērbtuves.

      Attālināto mācību procesa laikā skolēniem maksimāli godprātīgi jāizmanto laiks mācībām, jāpilda skolotāju dotos uzdevumus un jāmācās pašvadīti. Nedrīkst klātienē tikties ar skolas biedriem.

      1.-6. klašu skolēni turpina mācīties klātienē.

      Visi skolēni, skolēnu vecāki un skolas darbinieki tiek aicināti būt atbildīgiem un pildīt izvirzītās prasības. Turpināt lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērot distancēšanās noteikumus, censties neapmeklēt vietas un sarīkojumus, kuros pulcējas liels apmeklētāju skaits. Piedaloties nodarbībās skolēni un skolas darbinieki var izmantot aizsargmaskas. Klašu kolektīviem jāievēro noteikumi par uzturēšanos savā mācību telpā un gaitenī mācību telpas tuvumā.

      Rūpējoties par savu veselību, jāzina:

- ja personai ir inficēšanās simptomi, jāpaliek mājās, jāinformē ģimenes ārsts, jāveic analīzes, jāārstējas, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme;
- ja cilvēks, kuram nav saslimšanas simptomu, uzzina, ka persona, ar ko komunicējis, ir bijusi inficēta, viņš ir kļuvis par “kontaktpersonu”, par to jāinformē skola, skolēnam/darbiniekam jāpaliek mājas karantīnā, jāsazinās ar ģimenes ārstu, atgriežoties skolā jāiesniedz ārsta zīme.

      7.-12. klašu skolēniem ir jāsaņem pārtikas pakas (informācija nosūtīta e-klases pastā), ierodoties skolā stingri jāievēro epidemioloģiskās drošības noteikumi; pārtikas paku skolēna vietā var saņemt vecāki.

 

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā