Drukāt

signe jansone      29.oktobrī vidusskolēniem bija nodarbība Microsoft Teams tiešsaistē ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. kursa studenti Signi Jansoni, kura studē programmā "Sporta zinātne" un aktīvi darbojas Rīgas Šaha skolā.
      No Signes teiktā: “Kvalifikācijas esmu izvēlējusies "vadītājs sporta jomā" un "vecākais treneris šahā". Strādāju Rīgas Šaha skolā par sporta treneri. Man ļoti patīk, ka iegūtās zināšanas augstskolā varu pielietot praksē, strādājot ar audzēkņiem. Šīs studiju process man palīdz labāk izprast treniņu metodiku, teoriju un formulēt, kāpēc šahs ir sporta veids - no anatomiskās un fizioloģiskās puses!
Izvēlējos šo programmu, jo mani aizrauj sportiskā kustība un ir interese strādāt sporta jomā.
      Novēlu jauniešiem atrast sevi caur veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu ikdienu … un darīt jau šodien!”.
      Paldies Signei par iedrošinājumu, dzīvesprieku un sarunu ar mūsu skolas jauniešiem!

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā