Drukāt

profesijas      Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika izstrādāta elektroniskā vidē pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem “Kā kļūt par profesionāli” Karjeras nedēļā no 26.-30.10.

       Skolēni, spēlējot karjeras spēli, iepazinās ar daudzām profesijām- ko dara konkrēts profesionālis, kādas īpašības, prasmes, zināšanas, darba instrumenti ir nepieciešami un kāda ir darba vide. Meklēja profesijas, kas atbilst mīļākajam mācību priekšmetam, zināšanām un kādā no 5 darba jomām vēlētos strādāt. Skolēniem bija iespējas iepazīt sevi- kāds es esmu, pieņemt lēmumus, kas interesē, lai atrastu sev piemērotas profesijas un tās labāk izprastu. Klases stundās, sociālo zinību un datorikas stundās to spēlēja 1.a, 2.bc, 3.c, 5.b, 5.c, 6.a skolēni, tika veidotas diskusijas par profesijām, kuras ir līdzīgas, kuras vairāk visiem patīk u.c.

       Spēli bija iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos. Spēle ir paredzēta un plānota plašam spēlētāju lokam, skolēni stāstīja, ka kopā ar vecākiem arī spēlēja šo spēli, ļoti patika un turpina vēl spēlēt.

       Atsauksmes par spēli ir tikai pozitīvas 😊!!!

       Spēle joprojām pieejama https://parprof.lv

 

pirmklasnieki

Cienījamie nākamo 1. klašu vecāki!

Kuri jau ir pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Nodarbības nākamo 1.klašu skolēniem pašlaik nenotiek.

Mainoties situācijai valstī, nodarbības varētu notikt, informāciju par to sākumu publicēsim skolas mājas lapā un nosūtīsim bērnudārziem.

Kuri vēl nav pieteikuši savus topošos skolēnus 1.klasei:

Uz skolas e-pastu r25vs@riga.lv atsūtiet ziņu, ka vēlaties, lai topošais skolēns mācītos Rīgas 25.vidusskolā.

Atbildot uz e-pastu, nosūtīsim anketu, kurā norādīsiet nepieciešamo informāciju, lai varētu reģistrēt topošo skolēnu. 

Balstoties uz šo informāciju, reģistrēsim jauno skolēnu Rīgas 25. vidusskolā un jūs savā e-pastā saņemsiet izveidoto pieteikumu, ka bērns ir ieskaitīts 1. klašu pretendentu sarakstā.

        Sakarā ar grozījumiem Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieņemti Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra sēdē, bet stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vecāki pieteikumus par bērna reģistrēšanu rindā uz 1.klasi var iesniegt: sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz skolas e-pastu vai skolas oficiālo e-adresi, aizpildot iesniegumu portālā Latvija.lv pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

Sandra Deksne
Rīgas 25. vidusskolas
direktores vietniece izglītības jomā