Projekta partnerības līguma Nr. 2019-1-ES01-KA229-064352_2
Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021.
Pagarinājums līdz 31.08.2021. (COVID-19)
Projekta galvenais mērķis:
          labas prakses apmaiņa

Projektā plānotās aktivitātes:
          skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņas braucieni uz partnervalstīm;
          tiek sagatavoti testi skolas mācību priekšmetos par iegūtajām zināšanām, kas saistītas ar projekta tēmām;
          prezentāciju izveidošana par skolu, pilsētu un valsti;
          virtuālo konferenču organizēšana un  piedalīšanās tajās;
          sadaļa "Matemātika un finanses" (Rīga, 2021. gada pavasaris)
          sadaļa "Matemātika  kā spēle" (Montesarchio, 2020. gada pavasaris)
          sadaļa "Mūzika un matemātika" (Atēnas, 2021. gada ziema)
          sadaļa "Matemātikas festivāls" (Kordoba, 2022. gada pavasaris)

Paredzamie rezultāti:
          skolēni un pedagogi ieguvuši starptautisku pieredzi;
          kopīgas tīmekļa vietnes izveide;
          projekta gaitas atspoguļošana eTwinning, TwinSpace, kā arī Facebook;
          ar projekta gaitu un rezultātiem tiks iepazīstināta plašāka sabiedrība;
          būs uzlabotas gan digitālās, gan svešvalodu prasmes, kā arī veicināta aktīva pilsoniska attieksme;

Projekta dalībnieki

 Uzsākam darbu pie jauna projekta “Maths Everywhere”
      Jau kopš 2016. gada septembra mūsu skolas pedagogi un audzēkņi ir iesaistījušies Erasmur+ projektos. Veiksmīgi esam realizējuši divus projektus, šogad viens projekts ir darbībā. Patreiz esam uzsākuši darbu pie jauna projekta. Projekta koordinators ir  IES Trassierra, Kordovas (Spānija) skola. Projekta tēma “Maths Everywhere” – “Matemātika visur“. Mūsu skolas audzēkņi ar prieku iesaistās projekta darbā, cenšas uzzināt ko jaunu, mācās komunicēt angļu valodā, papildina zināšanas dažādās jomās. Projektā tiks iekļauti daudzi priekšmeti, matemātika, angļu valoda, ekonomika, datorzinātnes, mūzika, tehnoloģija, māksla, filozofija, ģeogrāfija, vēsture u.c.
      Projektā “Maths Everywhere” kopā strādāsim ar Kordovas (Spānija), Atēnu (Grieķija), Stambulas (Turcija) un Montesarchio (Itālija) skolu komandām.
      Projekta galvenais mērķis ir iepazīt matemātikas daudzpusību, samazināt bailes no matemātikas, kas bieži neļauj audzēkņiem attīstīt sevi vispusīgi. Šim nolūkam divu gadu laikā no 2019. gada septembra līdz 2021. gada augustam tiks organizētas vairākas aktivitātes, tostarp četras starptautiskas tikšanās ar skolu komandām no visām iesaistītajām skolām.

Apmācību pasākumi
Learning, Teaching, Training activities

skolotāju tikšanās.
2019.gada 20.-26.oktobris

skolēnu pasākums.
2020.gada 16.-22.februāris

Rīga

skolēnu pasākums.
2021.gada 27.septembris-1.oktobris

Atēnas

skolēnu pasākums.
2021.gada 8.-12.novembris

Kordova

skolēnu pasākums.
2022.gada pavasaris

eTwinning Kvalitātes sertifikāts

eTwinning Kvalitātes sertifikāts projekta daļai "Maths in the streets" 

Galvenie pasākumi