Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija 2012.gada 6.septembra sēdē (sēdes protokols Nr.9, lēmuma daļas 3.6. apakšpunkts) izskatot dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta 2012.gada 4.septembra atzinumu Nr. 3-13/176 "Par Rīgas 25.vidusskolas un izglītības programmu akreditāciju", pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus" 53.punktā noteikto, nolēma

  • akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem;

 akr2500

  • akreditēt izglītības programmu Pamatizglītības programma (kods 21011111; licence Nr. V-10) uz sešiem gadiem;

akr6819

  • akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (kods 31011011; licence Nr. V-11) uz sešiem gadiem;

akr6820

  • akreditēt izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (kods 31013011; licence Nr. V-13) uz sešiem gadiem;

akr6821

  • izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas.

Dienesta lēmums stājas spēkā 2012.gada 13.septembrī.