Drukāt
Datums Līgums  Platība (m2) Ar ko noslēgts  Nomas maksa (EUR) Termiņš 
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Rušonu ielā 6 (iznomājamā platība 2,00 m2), būves kadastra apzīmējums Nr. 01000780997001, nomas līgumu
2018.16.10. Rīgas 25.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Rušonu ielā 6 (iznomājamā platība 2,00 m2), būves kadastra apzīmējums Nr. 01000780997001, nomas līgumu ar SIA “Coffee Adress” 2 SIA “Coffee Adress”, reģ. Nr. 40003174017 250,00 2022.31.05.