showcase1

Stundu izmaiņas

izmainas

Attālināto mācību kalendārs

attālināto mācību kalendārs

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Īsteno* savu ideju skolā!

SkoluPrj SocMedia FBevent Delna

e-klase

eklase

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

2018.gada 15.septembris

Darba kārtība:

1.    Skolas akreditācijas procesa norises rezultāti.
2.    Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu šajā mācību gadā.
3.    Skolas darba aktualitātes šajā mācību gadā.
4.    Jaunu, nozīmīgu projektu darbības sākums skolā.
5.    Dažādi.

Lēmumi:

1.    Skolas direktorei kopā ar klašu audzinātājiem precizēt klašu vecāku pārstāvniecību Skolas padomē.
2.    Skolas padomes pārstāvjiem V.Bekasovam, D.Kalsonei, D.Ozoliņam, A.Boičenko līdz 15.novembrim novērtēt dažādās Rīgas skolās renovētās garderobes, lai veidotu projektu skolas garderobes pārbūvei; direktorei jānodrošina iespēja Skolas padomes pārstāvjiem apmeklēt vismaz 4 skolas.
3.     Atbalstīt priekšlikumu transporta pieturu “Rušonu iela” uz Maskavas ielas pārdēvēt par “Rīgas 25.vidusskola”; I.Ungurei un I.Nesterei sagatavot iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam N.Ušakovam.
4.    Skolas ēdnīcas darba kvalitātes pārbaudi 1.semestrī uzdots veikt D.Ozoliņam un M.Eglājai. 
5.    Nākamā sēde 14. janvārī.


 

2017. gada 18. septembris
Darba kārtība:
  1. Skolas ēkas un teritorijas labiekārtošanas darbi 2017.gada vasarā, skolas finanšu plāna izpilde.
  2. Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.
  3. Skolas iekšējās kārtības jautājumu pārkāpumi skolā un nepieciešamie uzlabojumi.
  4. Transporta kustības organizācija Rušonu ielā un nepieciešamie pārkārtojumi.
  5. Informācija par jaunā skolas sporta kompleksa darbību.
  6. Dažādi.
Lēmumi:
  1. Pozitīvi vērtēt sadarbību ar RD Īpašuma departamentu skolas fiziskās vides sakārtošanā un uzlabošanā, turpināt šo darbu; skolas direktorei vienoties ar RD ĪP direktori par Skolas padomes pārstāvju V.Veinberga, V.Bekasova, M.Božas, M.Daniļeviča, D.Bērziņas vizīti Īpašuma departamentā.
  2. Skolas padomes pārstāvjiem V.Veinbergam, M.Daniļevičam, E.Kainaizim, M.Eglājai, D.Bērziņai izstrādāt priekšlikumus transporta kustības reorganizācijai Rušonu ielā un iesniegt tos RD Satiksmes departamentā.
  3. Skolas direktorei veikt darbības, lai nodrošinātu skolas iekšējās kārtības noteikumu prasību ievērošanu skolā.
  4. Skolas padomes pārstāvjiem I.Zelčai, V.Bekasovam, M.Eglājai, A.Pivarūnei  oktobrī - novembrī veikt skolas ēdnīcas darba pārbaudi; nākamajā sēdē ziņot par rezultātiem.
  5. Nākamā sēde 4.decembrī.

2018.gada 15.septembra notika Skolas padomes sanāksmē apspriestie jautājumi un pieņemtie lēmumi:

1.     Skolas akreditācijas procesa norises rezultāti.

2.     Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu šajā mācību gadā.

3.     Skolas darba aktualitātes šajā mācību gadā.

4.     Jaunu, nozīmīgu projektu darbības sākums skolā.

5.     Dažādi.

Lēmumi:

1.     Skolas direktorei kopā ar klašu audzinātājiem precizēt klašu vecāku pārstāvniecību Skolas padomē.

2.     Skolas padomes pārstāvjiem V.Bekasovam, D.Kalsonei, D.Ozoliņam, A.Boičenko līdz 15.novembrim novērtēt dažādās Rīgas skolās renovētās garderobes, lai veidotu projektu skolas garderobes pārbūvei; direktorei jānodrošina iespēja Skolas padomes pārstāvjiem apmeklēt vismaz 4 skolas.

3.     Atbalstīt priekšlikumu transporta pieturu “Rušonu iela” uz Maskavas ielas pārdēvēt par “Rīgas 25.vidusskola”; I.Ungurei un I.Nesterei sagatavot iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam N.Ušakovam.

4.     Skolas ēdnīcas darba kvalitātes pārbaudi 1.semestrī uzdots veikt D.Ozoliņam un M.Eglājai. 

5.     Nākamā sēde 14. janvārī.