sl2018_1 sl2018_2 sl2018_3 sl2018_4 sl2018_5 sl2018_6 sl2018_7 sl2018_8

Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Jubilāri

Iluta Bikovska-Kivleniece

Boneta 7.a

Dace 10.a

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Šodien, 5.decembrī mūsu skolas 9.-12.klašu audzēkņi skolas senioriem rādīs pašu iestudētu ludziņu “Pareizā izvēle”.
Luga ir par to, kāda atbildība ir pieņemt svarīgus lēmumus, kuri var ietekmēt mūsu apkārtējo vidi.

pareizā izvēle

      Rīgas 25. vidusskola piedalījās Jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” ar mērķi aktualizēt un veicināt skolēnu līdzdalību skolas teritorijas apzaļumošanā Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu ietvaros.
      Projekta ietvaros, piedaloties 9. – 12. klašu skolēniem, skolēnu domei, skolas padomei, skolas darbiniekiem un vecākiem, marta – aprīļa laikā tika veikta stādījumu projektēšana un veicamo darbu plānošana.
      Ar Rīgas domes svētību 2017. gadā mūsu skolā veikta skolas vēsturē vērienīgākā sporta kompleksa un skolas ēkas fasādes renovācija, tādēļ projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” nāca gluži, kā saukts, lai kopā veidotu sakārtotu un skaistu vidi.
      Septembra mēnesī varējām ķerties pie plānu realizācijas: apzināt nepieciešamo stādu iegādes vietas un cenas, materiālu iegādes vietas un cenas. Ar dārza frēzi sagatavojām augsni stādījumu veidošanai paredzētajās vietās, ielabojot to ar, melnzemi, neitralizētu kūdru, minerālmēsliem un granulētiem kūtsmēsliem.
Oktobrī, lai novērtētu ilgtermiņa projekta atbilstību dārzu un parku plānošanas labai praksei un paplašinātu visu iesaistīto pušu zināšanas, kā arī pārraudzītu darbu veikšanas kārtību, pieaicinājām Nacionālā botāniskā dārza pārstāvi ainavu arhitekti Stādījumu kopšanas nodaļas vadītāju Ilvu Ozolu.
      Visa augstāk minētā rezultātā izveidojām piecas dekoratīvo stādījumu vietas, kur iestādījām no SIA JLD un AS Latvijas Valsts Meži iegādātos ziemciešu un dekoratīvo krūmu stādus – kopā: 183, ko nomulčējām ar mizu mulču, lai pasargātu no sala postījumiem, apgrūtinātu nezāļu augšanu un mitruma iztvaikošanu pavasarī.
      Taupības nolūkos, izmantojām rekonstruējamā sporta laukumā demontētos 2 soliņus, ko iebetonēsim skolas priekšā pavasarī, jo šobrīd to nevar kvalitatīvi izdarīt lielā slapjuma dēļ.
      No SIA Būvvide.lv iegādājāmies 2 dekoratīvas betona atkritumu urnas, ko novietosim soliņu galā pavasarī, kā arī 2 dekoratīvas betona vāzes, kas atradīsies starp 3 karogu mastiem pie skolas parādes durvīm un kurās pavasarī iestādīsim krāšņas vasaras puķes. Līdz pavasarim atkritumu urnas un dekoratīvās vāzes glabāsies skolas noliktavā.
      Vēl iegādājāmies zāles sēklas, lai pavasarī varētu pielabot zālienu, neitralizētu kūdru un granulētus kūtsmēslus, lai veiktu augu piebarošanu pavasarī.
      Ar paveikto esam apmierināti un priecīgi, jo līdzšinējos skolas darbības gados nekad vēl neesam varējuši, skolas apkārtējās vides izdaiļošanai, atļauties iztērēt tik daudz naudas. Patīkama ir doma, ka Latvijas simtgades gaidās ir bijusi iespēja realizēt projektu, kas mūs visus: gan skolēnus, skolas darbiniekus un citus Rīgas iedzīvotājus priecēs vēl daudzus gadus.

google photo

proj
      Rīgas 25.vidusskola ar 04.12.2017. uzsākusi projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.
      Ir veikta 23 skolēnu no 5.-12.klasei identificēšana un konkrēto risku noskaidrošana, izveidoti katram projektā iesaistītajam atbalsta pasākumu plāns. Plānu veidošanā iesaistīti klašu 12 klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāla speciālisti. Izglītojamajiem noteiktas individuālas konsultācijas konkrētajās dienās un stundās ārpus obligātā mācību darba laika.
      Par projekta norisi esam informējuši vecākus, kuri parakstīja individuālos plānus.
      Ar šo projektu izglītojamajiem tiek dota iespēja papildus individuāli strādāt ar speciālistiem, tādējādi samazinot risku priekšlaicīgi pamest izglītības iegūšanu pamatskolā un vidusskolā.
Kordinatore M.Liepiņa

advente2017

“Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.”
/Daniels Balodis./

      Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolēni zīmēja un rakstīja darbus, veltītus savai dzimtenei.
      1.klašu skolēni zīmēja zīmējumus, 2.klašu skolēni rakstīja dzejoļus, 3.klašu skolēni rakstīja domrakstus, bet 4.klašu skolēni gatavojās konkursam, veltītam Latvijai.
      Konkursa laikā 2. un 3. klašu skolēni savus radošos darbus lasīja un iepriecināja žūriju un līdzjutējus. 4.klašu komandas parādīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru un arī Eiropas Savienību, kā arī klases uzstājās ar priekšnesumiem, kas bija veltīti Latvijai.
      Liels paldies 4.klašu audzinātājām Sigitai Bukovskai, Evai Burvānei un Valdai Sprukulei par ļoti labi un interesanti sagatavoto pasākumu!

   

Nov 18

Man pieder tēvu zeme
Ar visiem līdumiem;
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam.

       Šonedēļ mūsu sākumskola patriotiskā noskaņā sagaidīja Latvijas 99. dzimšanas dienu. Pirmo klašu skolēni veidoja kolāžas "Latvija manā sirdī".
      Otrklasniekiem un trešklasniekiem notika radošo darbu konkursi, kuros skolēni sacerēja dzejoļus un rakstīja domrakstus veltītus savai valstij.
       Savukārt 4. klašu skolēni sacentās erudīcijas konkursā par Latviju.

0google photo

       Liels paldies mūsu sākumskolas klašu audzinātājām un pasākumu organizatorēm: Valdai Sprukulei, Sigitai Bukovskai, Evai Burvānei.
       Ar gaišām domām pa Gaismas ceļu sveicam Latviju dzimšanas dienā.
Sākumskolas skolēni un skolotājas.

 

     14.novembrī mūsu pulciņam par labi paveiktiem darbiem tika dota iespēja iepazīties ar Latvijas neatkarības simbola -  Brīvības pieminekļa vēsturi, tādu vēsturi kuru mēs nevaram izlasīt mācību grāmatās. Pieminekļa Goda grāmatas 28.lapaspusē mēs ierakstījām novēlējumu mūsu Latvijai. Tas bija svinīgs un neaizmirstams brīdis mums visiem. Apskatījām arī Rīgu no pieminekļa augstākā punkta.

0google photo

     No 23. līdz 27. oktobrim ERASMUS+ projekta “Attīsti - mācies – dalies – Eiropā” konferencē Romā piedalījās mūsu skolas skolēns Ivo Bargs un vēl divi skolēni no Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” un Rīgas 22.vidusskolas. Skolu pārstāvji katrs bija sagatavojuši un Romā prezentēja savu veikumu projekta ietvarā - Open School Unit. Tehniskās jaunrades nama “Annas 2” komanda prezentēja pašprogrammētu automašīnu, Rīgas 22.vidusskola - robotu, Rīgas 25.vidusskola – drona vadību. Par Rīgas komandu veikumu projektā bija sagatavots kopīgs plakāts un izveidota video filma. Šie sasniegumi tika izrādīti izstādē Global Junior Challenge 2017. Rīgas stends izpelnījās lielu preses interesi un saņēma izstādes apmeklētāju atzinību.
     Vizītes laikā dalībnieki apmeklēja Romas digitālo centru Fondazione Mondo Digitale, iepazinās ar tā konceptu un darbību. Projekta dalībnieki praktiski darbojās tehnoloģiju un inovāciju laboratorijās, darbnīcās un piedalījās starptautisku komandu hakatonā, kura laikā programmēja risinājumus. Skolēniem tā bija vērā ņemama pieredze sadarboties ar spāņu, zviedru, itāļu un angļu skolēniem, risināt definēto uzdevumu un pēc tam prezentēt tā rezultātus.
     Vizītes svinīgais noslēgums un rezultātu paziņošana notika Romas pilsētas domē.
     Noslēguma konference notiks Šefīldā (Lielbritānija) 2018. gada oktobrī.

0google photo