Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

Mūsu skola jau pirms tam ir piedalījusies Erasmus+ projektā “Cycling against bullying”. 2017.gada pavasarī mūsu skolas skolotāji un skolēni devās uz Itāliju. Rudenī mēs silti uzņēmām skolēnus un viņu skolotājus no Polijas, Itālijas, Grieķijas un Turcijas.

Mūsu ceļojums uz Poliju sākās 11. decembrī jau 4:30, kad visi tikāmies pie skolas. Pēc tam ar skolas autobusu devāmies uz lidostu. Vispirms lidojām uz Vācijas pilsētu Frankfurti. Uzreiz pēc tam sēdāmies nākamajā lidmašīnā un devāmies uz Polijas pilsētu Krakovu. Lidostā mūs ar autobusu sagaidīja poļu skolotāji. Pēc 2 stundu brauciena mēs un Turcijas pārstāvji nonācām skaistajā un kalnainajā pilsētā Żywiec. Vispirms varējām izjāt ar zirgu un izmēğināt lāzerieročus. Vietējie skolēni mums parādīja praugdemonstrējumus cīņu mākslās. Pēc pusdienām braucām uz projekta partnerskolu. Tur mūs sagaidīja viesğimenes. Pārējo vakara daļu mēs pavadījām kopā ar tām.

Otrajā dienā skolā mums vajadzēja būt 8:00.  Katra valsts iepazīstināja ar sevi. Pēc neliela koncerta un dāvanām mūs sadalīja grupās un parādīja skolu un boksa treniņu. Pēc tam bija iespēja piedalīties riteņbraukšanas sacensībās un parādīt savas prasmes. Labākais laiks starp visiem dalībniekiem - Andrejam! Sacensību beigās katrs ieguva medaļu. Pēc tam devāmies uz ēdnīcu, lai paēstu pusdienas. Tad noskatījāmies filmu. Pēc filmas mums bija brīvais laiks. Vēlāk devāmies uz alus darītavas muzeju, kur varējām ielūkoties alus tapšanas vēsturē. Vakarā mēs visi kopā ēdām picu picērijā un pēc tam devāmies uz naktsmītnēm.

Nākamajās dienās sagaidāmas vēl daudzas un dažādas aktivitātes, kas vienos projektā iesaistītos skolēnus un skolotājus!

Rasa Rasuma

satursSanāksme 2017.gada 4.decembrī

Tēmas diskusijām:

  1. Skolēnu ēdināšanas jautājuma risināšana skolā - pārbaudes rezultāti.
  2. Sadarbība ar Rīgas domes Īpašuma departamentu - perspektīva.
  3. Negadījums skolā 30.novembrī, skolas rīcība, lai nepieļautu līdzīgus gadījumus.
  4. Transporta kustības organizācija Rušonu ielā un nepieciešamie pārkārtojumi.
  5. Jaunu, nozīmīgu projektu darbības sākums skolā.
  6. Dažādi.

Lēmumi:

  1. Skolas padomes pārstāvjiem M.Daniļevičam, E.Kainaizim tikties ar RD Satiksmes departamenta darbiniekiem, lai rosinātu bērniem draudzīgu pārkārtojumu veikšanu transporta kustībā Rušonu ielā.
  2. Skolas administrācijai un atbalsta personālam nodrošināt efektīvus audzināšanas pasākumus, lai uzlabotu skolēnu saskarsmes kultūru un novērstu fiziskās un psiholoģiskās vardarbības faktus skolā.
  3. Skolas administrācijai veikt darbības, lai visos mācību kabinetos skolēniem būtu vienādas iespējas mācīties, izmantojot digitālos mācību līdzekļus.
  4. Nākamā sēde 19.februārī.

      2017. gada 6. decembrī Rīgas 25. vidusskolas 10. un 11. klašu audzēkņu grupa devās uz NVO namu, lai piedalītos “Eiropas kustības Latvijā” organizētajā diskusiju pasākumā “Eiropas pēdas Latvijā”. Kopā ar tās vadītājiem, Andri Gobiņu, Lieni Valdmani un Kasparu Blūmu-Blūmani, un vēl vairākiem desmitiem skolēnu, mūsu audzēkņi apsprieda tēmu “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.”
      Diskusijas pasākums tika sadalīts divās daļās jeb cēlienos. Pirmā pasākuma daļa tika veltīta dalībnieku savstarpējai iepazīstināšanai un īsai domu apmaiņai par personības nozīmīgumu un jauniešu izaugsmes iespējām Latvijā, kā Latvijas un Eiropas vērtību un to attīstības iespēju apspriešanai. Tika novadīta arī neliela lekcija vai drīzāk veiksmes stāsts, kur Kaspars Blūms-Blūmanis dalījās ar savu pieredzi un paņēmieniem, kā atrast motivāciju sākt aut ko jaunu un iepriekš neizmēģinātu.
      Otrajā daļā pēc nelielas kafijas pauzes skolēniem bija jādarbojas nu jau daudz radošāk un aktīvāk. Uzdevumi ietvēra sevī gan savu galveno vērtību meklēšanu, gan to realizēšanas receptes izveidi, kā arī savdabīgas raķetes būvēšanu, izmantojot plastmasas pudeli, cauruli un papīra lapu. Pasākuma beigās visas komandas apvienojās kopīgā papīra salūtā, kas kalpoja par simbolu tam, ka, lai gan visi nāca no dažādām skolām, tomēr spēja atrast kopīgu valodu un apvienoties, lai sasniegtu kopīgus mērķus.
      Nozīmīgi bija diskusijas vadītājas Lienes Valdmanes vārdi “Aizbraucot mājās, katrs no jums paņems līdzi vismaz vienu atziņu, ko guvis šajā diskusijā”. Jāatzīst, ka tā patiesi rosināja uz pārdomām par to, ko savā ikdienā darām nepareizi un kuras vērtības un mērķus vajadzētu izvirzīt priekšplānā.

0gphoto

Šodien, 5.decembrī mūsu skolas 9.-12.klašu audzēkņi skolas senioriem rādīs pašu iestudētu ludziņu “Pareizā izvēle”.
Luga ir par to, kāda atbildība ir pieņemt svarīgus lēmumus, kuri var ietekmēt mūsu apkārtējo vidi.

pareizā izvēle

      Rīgas 25. vidusskola piedalījās Jauniešu iniciatīvas projektā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” ar mērķi aktualizēt un veicināt skolēnu līdzdalību skolas teritorijas apzaļumošanā Latvijas valsts simtgades Rīgas pilsētas pasākumu ietvaros.
      Projekta ietvaros, piedaloties 9. – 12. klašu skolēniem, skolēnu domei, skolas padomei, skolas darbiniekiem un vecākiem, marta – aprīļa laikā tika veikta stādījumu projektēšana un veicamo darbu plānošana.
      Ar Rīgas domes svētību 2017. gadā mūsu skolā veikta skolas vēsturē vērienīgākā sporta kompleksa un skolas ēkas fasādes renovācija, tādēļ projekts “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” nāca gluži, kā saukts, lai kopā veidotu sakārtotu un skaistu vidi.
      Septembra mēnesī varējām ķerties pie plānu realizācijas: apzināt nepieciešamo stādu iegādes vietas un cenas, materiālu iegādes vietas un cenas. Ar dārza frēzi sagatavojām augsni stādījumu veidošanai paredzētajās vietās, ielabojot to ar, melnzemi, neitralizētu kūdru, minerālmēsliem un granulētiem kūtsmēsliem.
Oktobrī, lai novērtētu ilgtermiņa projekta atbilstību dārzu un parku plānošanas labai praksei un paplašinātu visu iesaistīto pušu zināšanas, kā arī pārraudzītu darbu veikšanas kārtību, pieaicinājām Nacionālā botāniskā dārza pārstāvi ainavu arhitekti Stādījumu kopšanas nodaļas vadītāju Ilvu Ozolu.
      Visa augstāk minētā rezultātā izveidojām piecas dekoratīvo stādījumu vietas, kur iestādījām no SIA JLD un AS Latvijas Valsts Meži iegādātos ziemciešu un dekoratīvo krūmu stādus – kopā: 183, ko nomulčējām ar mizu mulču, lai pasargātu no sala postījumiem, apgrūtinātu nezāļu augšanu un mitruma iztvaikošanu pavasarī.
      Taupības nolūkos, izmantojām rekonstruējamā sporta laukumā demontētos 2 soliņus, ko iebetonēsim skolas priekšā pavasarī, jo šobrīd to nevar kvalitatīvi izdarīt lielā slapjuma dēļ.
      No SIA Būvvide.lv iegādājāmies 2 dekoratīvas betona atkritumu urnas, ko novietosim soliņu galā pavasarī, kā arī 2 dekoratīvas betona vāzes, kas atradīsies starp 3 karogu mastiem pie skolas parādes durvīm un kurās pavasarī iestādīsim krāšņas vasaras puķes. Līdz pavasarim atkritumu urnas un dekoratīvās vāzes glabāsies skolas noliktavā.
      Vēl iegādājāmies zāles sēklas, lai pavasarī varētu pielabot zālienu, neitralizētu kūdru un granulētus kūtsmēslus, lai veiktu augu piebarošanu pavasarī.
      Ar paveikto esam apmierināti un priecīgi, jo līdzšinējos skolas darbības gados nekad vēl neesam varējuši, skolas apkārtējās vides izdaiļošanai, atļauties iztērēt tik daudz naudas. Patīkama ir doma, ka Latvijas simtgades gaidās ir bijusi iespēja realizēt projektu, kas mūs visus: gan skolēnus, skolas darbiniekus un citus Rīgas iedzīvotājus priecēs vēl daudzus gadus.

google photo

proj
      Rīgas 25.vidusskola ar 04.12.2017. uzsākusi projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu.
      Ir veikta 23 skolēnu no 5.-12.klasei identificēšana un konkrēto risku noskaidrošana, izveidoti katram projektā iesaistītajam atbalsta pasākumu plāns. Plānu veidošanā iesaistīti klašu 12 klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāla speciālisti. Izglītojamajiem noteiktas individuālas konsultācijas konkrētajās dienās un stundās ārpus obligātā mācību darba laika.
      Par projekta norisi esam informējuši vecākus, kuri parakstīja individuālos plānus.
      Ar šo projektu izglītojamajiem tiek dota iespēja papildus individuāli strādāt ar speciālistiem, tādējādi samazinot risku priekšlaicīgi pamest izglītības iegūšanu pamatskolā un vidusskolā.
Kordinatore M.Liepiņa

advente2017

“Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme, kurā dzimu, dzīvoju un dzīvošu.
Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.”
/Daniels Balodis./

      Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, Rīgas 25. vidusskolas sākumskolas skolēni zīmēja un rakstīja darbus, veltītus savai dzimtenei.
      1.klašu skolēni zīmēja zīmējumus, 2.klašu skolēni rakstīja dzejoļus, 3.klašu skolēni rakstīja domrakstus, bet 4.klašu skolēni gatavojās konkursam, veltītam Latvijai.
      Konkursa laikā 2. un 3. klašu skolēni savus radošos darbus lasīja un iepriecināja žūriju un līdzjutējus. 4.klašu komandas parādīja savas zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, folkloru un arī Eiropas Savienību, kā arī klases uzstājās ar priekšnesumiem, kas bija veltīti Latvijai.
      Liels paldies 4.klašu audzinātājām Sigitai Bukovskai, Evai Burvānei un Valdai Sprukulei par ļoti labi un interesanti sagatavoto pasākumu!

   

Nov 18