sl2018_1 sl2018_2 sl2018_3 sl2018_4 sl2018_5 sl2018_6 sl2018_7 sl2018_8

Stundu izmaiņas

izmainas

e-klase

eklase

Mācību mākonis

makonis

Skolas muzejs

muzejs

Skolēnu dome

dome

Karjeras atbalsts

karjeras atbalsts

Jubilāri

Reinis 5.a

Projekti

baltijas

Skolas avīzes

Skolas avīzes

Skolas dokumenti

dokumenti

Skola lasa

Books

     Šosvētdien daudzās mājās tika iedegta pirmā adventes svece. Adventa laiks ir pārdomu un izvērtēšanas laiks, tāpēc izvērtējam arī skolā notikušā patriotisma mēneša dažādos pasākumus.  

      Daudzas klases apmeklēja vēsturiskas vietas un objektus, kas saistās ar Latvijas valstij nozīmīgiem notikumiem, tā 9. un 12. klašu audzēkņi devās uz Brāļu kapiem, 7. un 8.klašu skolēni apmeklēja Ložmetējkalnu, bet 6.a klase apskatīja Brīvības pieminekli un piedalījās ar to saistītajā muzejpedagoģiskajā programmā Kara muzejā. Šīs programmas ietvaros tika būvēts Brīvības piemineklis, skatīta filma.

Rīgas 25.vidusskolas skolotāji ne vien cenšas saistīt mācību un audzināšanas darbu , bet stiprina bērnu patriotismu, aktīvi kopjot dažādas ar valsts svētkiem saistītas tradīcijas. Piemēram, 6.a klases skolēni nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un palīdzēja locīt sarkanbalstsarkanās lentītes Kara muzejā, 5.c klases skolēni 11.novembrī vēroja Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militāro parādi pie Brīvības pieminekļa.Pie skolas ēkas kopīgi veidojām izgaismotu Latvijas kontūru.

     Valsts vēsturiskā mantojuma apguvi veicināja arī dažādas citas aktivitātes. 7.klases skolēni izzināja Rīgas viduslaiku vēsturi, piedaloties orientēšanās spēlē Rīgas Domā, 5.a un 5. c klase iesaistījās spēlē “Latvijas valsts svētku un atceres dienas”, 8.klasēm tika organizēta viktorīna “Esi Latvijas eksperts!”, kurā labākais izrādījās 8.c klases skolēns G. Lasenbergs. Skolēnu pētnieciskās prasmes tika stiprinātas, audzēkņiem veidojot prezentācijas par tēmu “Pastāvīgais un mainīgais Latvijā” un izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus.
Paldies visiem skolas darbiniekiem un audzēkņiem, kas atbalstīja jauno skolas tradīciju – 17.novembrī savu svētku apģērbu papildināt ar latvisku elementu vai simboliku!

      Kā mūsu Latvija veidojas no pastāvīgā un mainīgā, tā arī skolas kolektīvs cenšas kopt iepriekšējo gadu labās tradīcijas un radoši veidot jaunas!

      Visus fotoattēlus saistībā ar pasākumiem skati galerijā!
Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība

imagesSveicam Latviju 98. gadadienā!

Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītie svinīgie pasākumi Rīgas 25. vidusskolā 17. novembrī:

  • 1. - 4. klasēm - 4. stundas laikā
  • 5. - 8. klasēm - 5. stundas laikā
  • 9. - 12. klasēm - 6. stundas laikā

 

 Rīgas domes svētku dāvana skolai - glezna "18. novembris"

Skolēnu dome

 

17.novembrī akcija „Iedegsimies Latvijai!”

No plkst. 7.10 skolas priekšā (laukumā) no svecītēm kopīgi veidosim latviskos simbolus. Svecītes liesmiņa mūs rosina patiesā cieņā atcerēties pagātnes notikumus, domāt par tagadni un aizdomāties par Latvijas nākotni.
Nāc un iededz savu svecīti, godinot Latvijas 98.gadadienu!
17.novembrī aicinām savam svētku tērpam pievienot kādu no
latviskajiem elementiem- simboliem!

 

 

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņi senajiem latviešiem saistījās ar dažādiem laika pareģojumiem:

  • Ja Mārtiņa dienā sarma kokos, būs daudz dārza augļu;
  • Ja ap Mārtiņiem kokiem vēl daudz zaļu lapu, tad nākamajā pavasarī Vasaras svētkos kokiem būs maz lapu;
  • Ja Mārtiņdiena miglaina, tad ziemā būs sals;
  • Ja Mārtiņdienā uz jumta sniegs, ziema būs gara;
  • Kāds laiks Mārtiņos, tāds būs arī Ziemassvētkos.

     10. novembrī 3. a klases skolēni āra nodarbībā realitātē novēroja latviešu tautas ticējumos minētās dabas parādības. Darbojoties grupās, skolēni ar prieku veica arī otro uzdevumu- mācījās Mārtiņdienas tautas dziesmas un prezentēja tās.
     Gandarīti par paveikto, bērni ar skolotāju devās atkal siltajās skolas telpās! Kad būs nākamā āra nodarbība?

google photo

     2016. gada 9. novembrī BJC “Daugmale” telpās (Jēkabpils ielā 19a, Rīgā) ar svinīgu pasākumu tika atklāta Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” mākslas pulciņu izstāde “Rudens izkrāso Latviju”.

     Izstādes svinīgajā atklāšanā piedalījās Rīgas 25. vidusskolas 3.c klases skolēni Alekss Ļipstovs un Signe Štauere ar patriotiskās dzejas lasījumu (Teātra studijas vadītāja un pedagoģe Anita Bergmane).
     Izstādē ir apskatāms mūsu skolas skolēnu veikums – Gunas Mēneses-Kudules vadītā mākslas pulciņa „Dizains, vides un interjera māksla” dalībnieku darbi.
     Izstādē var novērtēt arī 8.c klases skolnieces Lindas Mucenieces un Sindijas Hannas Neimanes darbus – svinīgajā atklāšanas pasākumā tika saņemts atzinības raksts par patriotiskās tēmas risinājumu mākslā.
     Izstāde apskatāma līdz 21. novembrim.

google photo

,,Tā daļa Rīgas
Tā daļa manas Rīgas
Sarežģītas, līdz galam nepazītas.’’

Rīga-mana galvaspilsēta.
2016.gada 11.novembrī 2.c klase devās aplūkot
Vecrīgu svētkos.
Izstaigājām šaurās, bruģētās ieliņas un
aplūkojām daudzveidīgo arhitektūru.
Daudz laimes,Latvija!

2016. gada 4. novembrī skolēniem notika tikšanās ar kardiologu un profesoru Andreju Ērgli.
Pasākums izraisīja skolēnu un skolotāju interesi par medicīnas sasniegumiem Latvijā un ārzemēs.
Skolēni un skolotāji pateicas prof. Andrejam Ērglim par viņa iespēju ierasties uz šo tikšanos un iepazīstināt klātesošos ar savu darbību Latvijā un ārzemēs, un atbildēt uz skolēnu un skolotāju interesantajiem jautājumiem.

Pasākuma organizatore
Rīgas 25. vidusskolas vācu valodas skolotāja
Laimdota Trinkuna

     Pasākumu organizēja svešvalodu skolotāji sadarbībā ar Skolēnu domi ar mērķi veicināt svešvalodu apguvi un radošumu, pilnveidot skatuves un prezentēšanas prasmes un prasmi sadarboties ar skolēniem un skolotājiem. Aizraujošais, pozitīvais un ļoti labi sagatavotais konkurss notika 2016.gada 14.oktobrī un bija sadalīts 2 daļās. Pirmajā daļā uzstājās 3.-4. klašu skolēni ar 12 priekšnesumiem. Pasākuma 2.daļā uzstājās   5.-8. klašu skolēni ar 14 priekšnesumiem.  Skolēni centīgi gatavojās šim pasākumam, atsaucība bija liela. 4.a, 4.b un 4.c., 5.a un 5.b, 8.a klasē kandidātu atlase notika jau iepriekš angļu valodas stundās. Skolēni patīkami pārsteidza visus klātesošos ar drosmi, radošumu, noformējumu, aktiermākslu,  dejotprasmi, enerģiju un  prasmi atdarināt. Prieks, ka mūsu skolā mācās tik daudz talantīgu skolēnu!  Paldies visām svešvalodu skolotājām par skolēnu sagatavošanu un vērtēšanu, kā arī 3. c klases audzinātajai E.Burvānei un 4.b klases audzinātājai A.Bārbalei, kuras palīdzēja  skolēniem sagatavot priekšnesumus!  Paldies  Skolēnu domei par sadarbību!

google photo

Sveicam uzvarētājus!

3.-4.klašu grupā:

1.vieta Juris Gavars  (4.a klase, angļu valodas skolotāja  Dace Brūvele)

2.vieta Patrīcija Maira Greivule, Karens Batovs, Daniels Bojaruns, Austra Alma Maksīmova, Inese Bembere, Kristīne Krukovska (4.d klase, angļu valodas skolotāja Ruta Ulbika)

3.vieta Alise Roze Zālīte, Gerda Baranovska (4.b un 4.c klase, angļu valodas skolotāja Mārīte Zandere)

5.-8.klašu grupā:

1.vieta Amanda Zūkere, Justīne Andrēna, Anete Lāce, Evelīna Danilēviča (7.b klase, angļu valodas skolotāja Iluta Bikovska-Kivleniece)

2.vieta Sintija Skalberga un Jana Šteinholde (5.a klase, angļu valodas skolotāja Dace Brūvele)

3.vieta Gabriela Bekasova, Samanta Akopjana (6.a klase) un Sandis Kallions (11.a klase, angļu valodas skolotāja Rita Deksne)

Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Dace Brūvele

atvdurvjud2016