Foto galerija

Foto - Foto - Foto

2021./2022.

Paldies no senioriem, kurus mēs apdāvinājām svētkos…
29.decembrī Kitija (brīvprātīgā no biedrības “Trepes”) ar savu ģimeni apciemoja trīs kundzes, līdzi ņemot dāvanas un cienastus, ko sarūpējuši gan paši, gan nododot dāvanas un sveicienus no Rīgas 25.vidusskolas skolēniem!  
Apciemoja trīs kundzes. 
30.decembrī brīvprātīgie no biedrības “Trepes” apciemoja vientuļos ļaudis un ļaudis ar īpašām vajadzībām, sveicot svētkos, novēlot veselību un laimīgu Jauno gadu!  
Dāvaniņas sarūpēja gan Madara, gan Rīgas 25.vidusskolas skolēni, par ko mūsu neizsakāms paldies! 
Mums, skolēnu pašpārvaldes jauniešiem, radās ideja saliedēt 9.klases skolēnus kopīgā pasākumā Ziemassvētku noskaņās. 
20.decembrī no rīta mēs sagaidījām devītos un viņu audzinātājus,  pulcējoties pie svētku egles,  skolas pagalmā. Kopā spēlējām spēles, lai sasildītos, gājām rotaļās, minējām mīklas, dzērām karstu un gardu zāļu tēju un cienājāmies ar gardumiem. Pateicoties skolas direktores atbalstam, varējām sagatavot arī mazas dāvaniņas. 
Visi kopā ieskandinājām Ziemassvētkus ar dziesmām un labu garastāvokli. Neskatoties uz ziemīgo un vējaino laiku, priecīgā un  jautrā noskaņojumā pavadījām laiku kopā, kas mums šobrīd ļoti pietrūkst, lai gūtu vairāk pozitīvas emocijas. 

Aizvadītais gads mūsu skolā noslēdzās mākslinieciski radošā garā, katra klase dekorēja sava kabineta durvis, lai svētki būtu košāki un lai skolā ienāktu svētku noskaņojums telpās un sirdīs katram , kas ielūkojās istabā caur logu! Ieskatieties arī Jūs!
Apbalvojumus saņēma 2.c, 3.c,5.c,7.b,9.a un 12.a - 1.vieta
                                          1.c,4.c,7.a,9.c  - 2.vieta
                                          2.a,4.a,8.b,9.b - 3.vieta
Pārējām klasēm paldies par piedalīšanos durvju noformēšanā.
     Biedrība “Radošā apvienība jauniešiem TREPES” 14 gadus rīko Ziemassvētku gaidīšanas akciju “Vairo prieku!”, un akcijas mērķa grupās vienmēr ir bijusi palīdzība, svētku iepriecinājums, no ielas dzīves izglābtajiem kaķīšiem. Tiem, kuri nemīt patversmēs, bet gan Dzīvnieku aizsardzības biedrībās vai pie personām, kuras nesavtīgi glābj vairākus desmitus kaķu, ieguldot savus līdzekļus, ārstējot viņus, meklējot jaunas mājas un dodot mīlestību un rūpes gados jau esošajiem un slimajiem kaķīšiem, kuriem saimnieki vairs nepieteiksies.
      Mūsu biedrība vairākus gadus sadarbojās ar skolām, bērnudārziem, kur vecāki atsaucīgi atbalsta savus bērnus darīt labus darbus un dāvāt, ziedot tiem, kuriem vajag atbalstu un uzmanību, veicinot bērnu līdzcietību un mīlestību, sirsnību un dot prasmi. Ar Rīgas 25.vidusskolu sadarbojamies jau ceturto gadu un vienmēr pateicamies skolas kolektīvam, darbiniekiem, vecākiem un bērniem par atsaucību un sadarbību. Šajā gadā skola atkal ir iesaistījusies un izvēlējusies iepriecināt gan vientuļos seniorus (15), gan ielu kaķīšus, kurus uztur divos kaķu namiņos. 
          Jau ceturto gadu tradicionāli Adventas laikā iededzinājām lielo Ziemassvētku egli ar mūsu pirmklasniekiem, kuru šogad krāšņi izrotāja mūsu skolas 12.a klases skolēni un skolotājas Rudīte Liepiņa, Eva Burvāne.
          Kopā sanācām, lai godinātu skolas eglīti un iedegtu gaismu un prieku Ziemassvētku gaidīšanas svētkos. Dziedājām dziesmas, vērojām teātra pulciņa dalībnieku izrādi, gājām rotaļā ar Peli, minējām mīklas un fotografējāmies.
Biedrības “Trepes ” brīvprātīgie  pavadīja dienu Rīgas 25. vidusskolā kopā ar 3.b un 4.c klases skolēniem, lai projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States, diskutētu un izspēlētu dažādas spēles. 
Fokuss grupu diskusiju rezultātā, ātri varēja secināt, ka bērni ir ļoti izglītoti par rīcību nelaimes gadījumos un ļoti palīdzēt griboši. 
Par plašākiem rezultātiem varēs uzzināt projektam noslēdzoties.
Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā. 
#CBSS #resilience #FGD #ChYResilience #TREPES #cooperation  
          Ziemassvētki ir laiks, kas gada tumšo laiku padara daudz gaišāku un sirsnīgāku. Mēs katrs Ziemassvētkus izjūtam savādāk – vienam tā ir ģimenes kopā sanākšana, citam eglītes dekorēšana, vēl kādam Ziemassvētki ir miera un pārdomu laiks. Šogad mums radās ideja par jaunas tradīcijas ieviešanu skolā - uzticēt lielās svētku egles izrotāšanu 12.klasēm. 
           12.a klases jauniešiem un klases audzinātājai Rudītei Liepiņai patika ideja par egles uzpošanu, un 3.decembrī tā tika skaisti izrotāta. Paldies arī skolotājai Evai Burvānei!