Uzņemšana vidusskolā 2015

Rīgas 25. vidusskola aicina iestāties 9.klašu absolventus 10.klasē un iegūt augsta līmeņa vidējo izglītību.

Skola piedāvā šādas mācību programmas vidusskolā:

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma.

Īpašie piedāvājumi:

  • līdzdalība skolas korī;
  • darbošanās skolēnu domē;
  • darbošanās Eiroklubā;
  • darbošanās Skolas muzeja padomē;
  • franču valodas apgūšana;
  • darbošanās dažādos pulciņos un sporta grupās.

Dokumentus uz 10.klasi pieņem darba dienās no 9.00 līdz 14.00