Nodarbības jauniešiem ar mūsu skolas absolventu Romanu Kononovu

20210530-1      21.maijā 7. un 8.klašu un 26.maijā 9.-11.klašu skolēniem tika organizētas MS Teams tiešsaistes nodarbības ar mūsu skolas absolventu Romanu Kononovu (2019.gads), kurš ir DeMontfortas universitātes (Leičesterā, Anglijā) 2.kursa students (studiju programmā spēļu programmēšana). Romans aktīvi darbojas arī kā brīvprātīgais Latvijas Sarkanā krusta Jaunatne biedrībā.

      Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) apvieno jauniešus, kuri ir biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” biedri un brīvprātīgie vecumā no 13 līdz ~30 gadiem. LSKJ atbalsta jauniešu iniciatīvas un idejas, veicina iesaistīšanos neformālās izglītības apguvē un popularizēšanā, motivē jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku, īsteno humāno darbu sabiedrības labā.  https://www.redcross.lv/ 

      LSKJ brīvprātīgais, kāpēc…, jo var iegūt jaunus draugus, kontaktus, ceļot, zināšanas, pilnveidot savas prasmes (piemēram, prezentēšanas, komunikācijas, komandas darbā), palīdzēt citiem cilvēkiem, sniedzot informāciju veselības veicināšanai un pirmo palīdzību dzīvības glābšanai dažādās situācijās, kā arī realizēt savas idejas dažādos projektos, piedalīties lielos pasākumos (piemēram, dziesmu un deju svētkos kā brīvprātīgais), gūt pirmo darba pieredzi, ko ierakstīt savā CV. Mūsu 7.-8.klašu skolēniem Romans novadīja pirmās palīdzības nodarbības par traumām pēc kritieniem, kā rīkoties un ko darīt šādos gadījumos. Pastāstīja par sevi, interesēm jau skolas laikā, kā izvērtēja, kur studēt, kā pieņēma lēmumu un izvēlējās studijas Anglijā un kā viss notiek šajā attālinātajā laika periodā. Savu profesionālo darbības jomu izvēlējās, jo programmētāji ir un būs pieprasīti nākotnē, augsti atalgots darbs, patīk datorspēles un patika 11.klasē programmēšanas stundas skolā. Romans saka, ka mācās un dara to, kas interesē un patīk.20210530

      Šobrīd jau trešo mēnesi radoši strādā par mākslīgā intelekta programmētāju lielākajā uzņēmumā Accenture Latvijas filiālē datu zinātnes un mašīnzināšanu nodaļā, gūstot jaunu darba pieredzi, zināšanas, attīstot savu radošumu un personību. 9.-11.klašu jauniešus ieinteresēja brīvprātīgā darba iespējas LSKJ, augstskolu izvērtējums un mūsu viesa personīgā pieredze.

Vēlējumi no Romana:

“Necenties darīt, bet dari! Dari, mācies, meklē, kas interesē un kur to vari darīt pēc iespējas jau ātrāk!

Vajag ātri mācīties visu jauno!

Plāno laiku, arī sava slinkuma laiku, … ievies GOOGLE kalendāru.

Dariet labu citiem cilvēkiem un būsiet paši laimīgi un citi būs laimīgi!

Paldies Rīgas 25.vidusskolas skolotājiem par sapratni, atbalstu, atbildēm uz maniem jautājumiem un lūgumiem, ieklausīšanos un gūtajām zināšanām!

Devītie - noteikti mācieties Rīgas 25.vidusskolā! ”

Sagatavoja: Irīda Morozova pedagogs karjeras konsultants