Informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2021./2022.gadā.

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=informacija-par-iestajparbaudijuma-organizesanu-uznemsanai-10-klase-7219