Rīgas 25. vidusskola aicina 2021./ 2022. mācību gadā uzsākt mācības 10. klasē

Rīgas 25. vidusskola aicina 2021./ 2022. mācību gadā uzsākt mācības 10. klasē kādā no vidējās izglītības programmām:

  • Vidējās izglītības programmā ar padziļinātiem kursiem vēsturē, angļu valodā, latviešu valodā
  • Vidējās izglītības programmā ar padziļinātiem kursiem sociālās zinātnēs, matemātikā, programmēšanā

Lai 2021. gads septembrī uzsāktu mācības jebkurā Rīgas vidusskolā, skolēniem 10.jūnijā būs jākārto vienots iestājpārbaudījums, un tā rezultāti būs pamats skolēna uzņemšanai izvēlētajā vidusskolā.

  • Skolēniem, kuri pabeiguši 9.klasi un ieguvuši pamatizglītību ir tiesības pieteikties iestājpārbaudījumam vidusskolā.
  • Iestājpārbaudījums būs kombinēts darbs matemātikā un angļu valodā.
  • Iestājpārbaudījums notiks 10. jūnijā.
  • Reģistrēties iestājpārbaudījumam varēs elektroniski divas nedēļas pirms pārbaudījuma RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājas lapās.
  • Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, skolēns varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu - skolu, kurā kārtot iestājpārbaudījumu.
  • Pēc informācijas saņemšanas par pārbaudījuma rezultātiem, pretendents varēs pieteikties izvēlētajā skolā, kurā tiks ieskaitīts, atbilstoši konkursa rezultātiem.

Informācija tiks papildināta