Siekalu testi 30.augustā

30. augustā mūsu skolā notiek rutīnas siekalu tests.

Skolēni uz testu ierodas tabulā norādītajā laikā un vietās. Testa nodošanu organizēs klases audzinātājs un viņam palīdzēs vēl viens pedagogs. Testa nodošanas vietā skolēns uzkavēsies 10-15 minūtes.
1.-2. klašu skolēnus uz testu pavada vecāki.

Lūdzu pildīt ieteikumus testa materiāla veiksmīgai nodošanai: skolā ierasties ar masku, dezinficēt rokas,   pusstundu pirms testa neēst un nedzert. Skolēniem, kuriem ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, norādītajā laikā 26. vai 31. augustā sertifikāts jāuzrāda skolas medmāsai.

Testa rezultātus saņems skolēnu vecāki un informācija tiks nosūtīta skolas atbildīgajam darbiniekam. Covid-19 pozitīva rezultāta gadījumā skolēns skolu neapmeklē.
Ienākot skolā 1. septembrī, skolēnam testa rezultāts NAV jāuzrāda.

      Lai izpildītu noteikumus par datu aizsardzību, skola informējot skolēnu vecākus par rutīnas siekalu testa nodošanas kārtību, lūdz rakstiski apliecināt, ka vecāki piekrīt testa nodošanai un bērna datu nodošanai MFD laboratorijai 2021.-2022. mācību gadā.
      Iesniedzot bērna dokumentus skolā, visi vecāki iepazinās un parakstīja piekrišanu par iespējamo bērna datu nodošanu Valsts izglītības informācijas sistēmai un citām savstarpēji saistītām valsts pārraudzībā esošām datu bāzēm, kas garantē datu drošu izmantošanu. Rakstiska vecāku piekrišana, bērna līdzdalībai rutīnas siekalu testa nodošanā, atvieglos procesa norisi un ļaus nodrošināt korektu personas tiesību ievērošanu.
      1.-2. klases skolēnu vecāki "Likumiskā pārstāvja piekrišanu bērna testēšanai" papīra formātā saņems un varēs parakstīt 30. augustā testēšanas laikā.
      3.-12. klašu skolēnu vecākiem "Likumiskā pārstāvja piekrišana bērna testēšanai" papīra formātā tiks nodota ar bērnu starpniecību.
Ir iespēja pašiem izdrukāt un atnest uz skolu jau parakstītu augšminēto piekrišanu.

Skola apzinās, ka dažu dienu laikā skolēnu ģimenes saņem ļoti daudz informācijas par mācību procesa uzsākšanas jautājumiem- tā ir šī laika iezīme, ko mums visiem jārespektē un izvirzītie uzdevumi visiem kopīgi jāpaveic.
Mūsu kopīgais uzdevums ir nodrošināt veiksmīgas bērnu mācības klātienē drošā skolā.

Skolas direktore     I.Nestere

 

laiks

1.stāva garais gaitenis (ienāk pa centrālajām durvīm iziet caur mājturības durvīm)

2.stāva garais gaitenis

(ienāk pa centrālajām durvīm, iziet caur mājturības durvīm)

3.stāva garais gaitenis

(ienāk pa centrālajām durvīm, iziet caur mājturības durvīm)

Garderobe

Sporta zāle (ienāk caur dubultdurvīm, kas atrodas iepretī sporta kompleksam, iziet caur iekšējām durvīm uz skolas iekšējo pagalmu)

plkst.8:00- 8.55

3.a
I.Gleizga +S.Mende

11.a I.Bukēviča + J.Jerjomina

10.a
A.Krankale +M.Juzova

9.b
S.Blīve + R.Višs

plkst.8:00-9:30
1.abc
I.Geķe + R.Lazdiņa + Z.Ābele +L.Kosenkova + S.Lipovska-Mekša

plkst.9:00-9.55

3.b
E.Nurža +S.Paula

6.c
I.Ungure + J.Gladčenko

6.b
I.Zelča +M.Gailīte

9.a
D.Spalle + D.Sondare

plkst.10:00-10.55

3.c
D.Sadovska+ S.Biļkina

12.a R.Liepiņa +A.Kļaviņa

8.c
B.Strautmane +I.Prenass

5.a
A.Līva + D.Brūvele

Plkst.10:00-11:30
2.abc
A.Boičenko + A.Tretjakova + I.Rupeka-Rupeika + A.Ziņins + L.Trinkuna

plkst.11:00-11:55

4.a V.Sprukule+Ē.Graudiņa

6.a
V.Majore +I.Bikovska-Kivleniece

7.c
E.Liepiņa + A.Sējējs

5.b
J.Roga + A.Bārbale

plkst.12:00-12.55

4.b
Bukovska +L.Sniķere

5.c
R.Hermane + L.Andrejeva

8.a
I.Štauere + M.Liepiņa

7.a
V.Ozola + E.Drupa

Darbinieki
plkst.12:00

plkst.13:00-13:55

4.c E.Burvāne+I.Morozova

8.b
I.Gustava + T.Mežis

9.c
J.Liepiņa + M.Liepiņa

7.b
I.Mīliga + D.Kazaka

Medmāsa gaita vakcinētos skolēnus

26.augustā plkst.9:00-12:00,

vai arī 31.augustā plkst.13:00-15:00.

Vēlams iepriekš ar skolas medmāsu sazināties t.67474401.

siekalu savaksanas instrukcija