Mācību grāmatu saņemšana

Mācību grāmatu saņemšana 2021.gada

24.augustā

11.00 – 12.00

4 B

 

26.augustā

10.00 – 11.30

6 A

12.00 – 13.30

6 B

14.00 -   15.30

6 C

 

27. augustā

10.00 – 11.00

7 B

11.30 – 13.00

9 C

13.30 -   15.00

7 A

15.00 -   16.30

9 B

 

30. augustā

10.00-11.30

8 C

12.00- 13.30

8 A

14.00 -   15.30

8 B

 

 

1.-4.klases saņem grāmatas pie klases audzinātāja.

5.klases saņem grāmatas septembrī.

10.-12.klases saņem grāmatas septembrī.

7.C un 9.A vienojas ar klases audzinātāju un bibliotekāri individuāli.

Skolas bibliotekāre Elga Liepiņa