Draudzīgās spēles 5.abc klasēm

      2.septembrī skolā tika plānotas adaptācijas dienas visām 1.-12.klasēm, lai pierastu cits pie cita un saprastos, sadraudzētos, kā kopā būt,  mācīties un sadarboties, lai pastāstītu par vasarā piedzīvoto, apskatītu skolu, dotos nelielā pārgājienā, lai iepazītos ar jaunajiem klases biedriem un skolotājiem.

      1.abc un 5.abc klašu skolēniem adaptācijas dienas turpinājās arī 3.septembrī, jo viņiem viss ir jauns - skolas telpas, skolotāji, mācību priekšmeti, klases biedri, vēl bija jāiepazīstas ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem. Šajā dienā  katra 5.klase piedalījās skolas atbalsta personāla  organizētajā pasākumā- draudzīgās spēles, kurā uzzināja, kas ir skolas atbalsta komanda, kādi speciālisti ir tajā iekļauti un ko dara katrs no viņiem. Pasākumu beidzām ar jautrām savstarpējās saskarsmes un sadarbības spēlēm, cits citu tuvāk iepazīstot un saliedējoties.

“Man un manai klasei ļoti patika aizraujošās adaptācijas dienas spēles- tās bija ļoti jautras un interesantas. Paldies!”
Ance Ieva Dubaņēviča 5.a

0google photo