Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas aktivitātes 1.pusgadā


        Mūsu skola jau piekto gadu piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) programmā. Tā ir Eiropas Savienības mēroga programma, ko sadarbībā ar pedagogiem, īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Darbs programmā norit visa mācību gada garumā. 2021./2022.m.g. vēstnieku skolās turpina parlamentārās demokrātijas ciklu ar fokusu uz pilsoniskuma tēmu. Sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām un izciliem ekspertiem, kā profesore Žaneta Ozoliņa, notiek iedziļināšanās pilsoniskuma dažādās tēmās.
epvs 2

Darbu uzsākām 13.okotbrī vēstnieku skolu programmas tiešsaistes seminārā Vidzemes un Zemgales reģiona skolām, kur Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere informēja par aktuālo Eiropas Savienībā un savā darbā Eiropas Parlamentā. Programmas eksperte politoloģe Žaneta Ozoliņa skaidroja parlamentārās demokrātijas izzināšanas cikla otrā gada programmas mērķus un uzdevumus, kas veltīti pilsoniskās sabiedrības tematiem.

epvs 3


        16.novembrī pievienojāmies jauniešu tiešsaistes diskusijai par aktuālām tēmām, kas saistītas ar Eiropas nākotnes attīstības pieciem svarīgiem virzieniem: Klimata pārmaiņas un vide; Digitālā pārvaldība un ekonomika; Eiropas vērtības, tiesiskums, drošība; Izglītība, kultūra, jaunatne, sports; Sociālais taisnīgums un nodarbinātība.

epvs 4


         6.decembrī piedalījāmies Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu parlamentārās demokrātijas cikla diskusijā, kurā kopā ar izciliem pilsoniskās sabiedrības līderiem iepazinām nevalstiskās organizācijas (NVO), to darbību un iespējas iesaistīties. Pasākumā klātienē piedalījās mūsu skolas 12.klases skolnieks Artis Krastiņš, tiešsaistē pasākumā piedalījās grupa mūsu skolas EPVS audzēkņi.

epvs 5


         Mūsu skolas aktīvisti tika uzaicināti uz Eiropas Pilsoņu balvas medaļu svinīgo pasniegšanas ceremoniju. Eiropas Pilsoņu balva ir Eiropas mēroga apbalvojums, ko EP piešķir par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu, veicinot ES iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību, kā arī sekmējot pārrobežu sadarbību ES ietvaros. Balvu piešķir arī par ikdienas darbību, kas sabiedrībā nostiprina ES vērtības – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti. Mēs iepazināmies tuvāk ar platformas Manabalss.lv darbību. Mūsu skolu pārstāvēja Sabīne Strautiņa, kā skolas absolvente un skolas pārstāve.

epvs 7


         Šajā mācību gadā esam iesaistījušies arī projektā "DemokrātiJĀ”, kuru organizē biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” un jau piedalījāmies divos pasākumos – 29. oktobrī tikāmies ar žurnālistu, politiķi, Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu. Demokrātijas pēcpusdienas "Prāta Spēles" notika 25.novembrī. Mūsu skolu pārstāvēja piecu audzēkņu komanda – Evelīna, Laura Griba, Laura Putne, Tomass no 12.klases un Katrīna no 11.klases. Pasākums bija aizrautīgs, varēja pārbaudīt savas zināšanas vēsturē, matemātikā, literatūrā, ģeogrāfijā un mākslā. Spēlē piedalījās vairāk kā 130 dalībnieki no visas Latvijas. Rezultāti mūs iepriecināja- 17 un 19 vieta no 130 dalībniekiem. Nākamajā pusgadā gaida daudzi jauni pasākumi, kā arī ceram uz jaunajiem dalībniekiem no 10.un 9.a klases.

epvs 6

 

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.