Gaismas akcija “Iedegsimies Latvijai!” 17.11.2021.

      1.-4.klašu skolēnu, skolotāju un vecāku gaismas sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas 103.gadadienā.

Latvija ir bagāta ar kokiem un mežiem,
Kuros mitinās mazītiņie eži.
Latvija bagāta ir ar pļavām un laukiem,
Kuru ziedos lapsenes sarīko balli.
Latvijā upes ir dzidras un tīras,
Zivju tur daudz
Tās laistās un spīgo.
Cik debesis zilas ir Latvijā,
Tik zilas kā jūras dziļākās!
Cik mīļa man ir Latvija,
Tik mīļa kā vecmamma mana!
Latvija ir mūsu dzimtene
Un visi mēs esam Latvijas dārgumi.
Mīlēsim to
Un pateiksimies Dievam par zemi šo.

      (Paula Briede “Mana Latvija” 4.c klase)

      Gatavojoties valsts svētkiem, sarūpējām svecītes, kuras izlikām Latvijas valsts kontūrā un vēl gar skolas celiņiem no abām pusēm. Katrai klasei bija izvēlēts savs āra laukums skolas pagalmā, kuru izgaismoja skolotāju vadībā. To darījām pozitīvā noskaņojumā un cits citu uzmundrinot. Visas dienas garumā varējām vērot savu skaisti paveikto darbu, kā arī iepriecināt mūsu vecākus un mikrorajona iedzīvotājus. Paldies par atbalstu un kopā radīto svētku noskaņu!

 0google photo