Radošās apvienības jauniešiem “Trepes ” brīvprātīgie skolā 07.12.2021.

     Biedrības “Trepes ” brīvprātīgie pavadīja dienu Rīgas 25. vidusskolā kopā ar 3.b un 4.c klases skolēniem, lai projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States, diskutētu un izspēlētu dažādas spēles.
      Fokuss grupu diskusiju rezultātā, ātri varēja secināt, ka bērni ir ļoti izglītoti par rīcību nelaimes gadījumos un ļoti palīdzēt griboši.
      Par plašākiem rezultātiem varēs uzzināt projektam noslēdzoties.
      Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā.
      #CBSS #resilience #FGD #ChYResilience #TREPES #cooperation

0google photo