Projekts "Populārs kopā ar draugu!"

       Projekta “Populārs kopā ar draugu!” pasākumi 10.a un 8.a klasei 11.10.2021.
       Rīgas 25.vidusskolas 10.a un 8.a klases skolēni uzzināja par brīvprātīgo darbu, interesēm, mērķiem, prasmēm un nākotnes iespējām, par ko pastāstīja biedrības “Trepes” vadītāja Ramona. Kopā ar brīvprātīgo un jauniešu līderi Oskaru Mucenieku izzināja sevi!
       Lai veicinātu jauniešu motivāciju, viņš runāja par savu sapni, plāniem un karjeras mērķiem! Jaunieši ar interesi klausījās Oskara iedvesmojošā stāstā un apskatīja viņa radošos darbus. Ar asociāciju kārtīm "Lillu" katrs jaunietis atrada sevis motivējošās atziņas.
       Aktivitāte notika sadarbībā ar radošās apvienības jauniešiem “Trepes” projekta "Populārs kopā ar draugu!" un programmas "PuMPuRS" ietvaros.
       https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4586088531448196

        Savukārt, kopā ar 8.a klases skolēniem mūsu ciemiņš Oskars meklēja motivāciju un iedvesmu sevī, lai uzdrīkstētos un ticētu sev!
       Meklēja un izzināja cilvēkus, kuri jauniešiem ir autoritātes un kuri īstenoja savus sapņus un mērķus. Kas viņus motivēja, kā viņi to paveica!? Un kā ar mani pašu? Vai es spēju pats sevi motivēt?
       Kopā noskaidroja rakstura īpašības un situācijas motivācijas veidošanai!
       Paldies visiem par aktīvu darbošanos un sarunu!
       https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4586081088115607

        Motivācijas diena 7.b klasei 25.11.2021.

       Šodien mums bija sadarbībā ar radošo apvienību jauniešiem “Trepes” brīvprātīgajiem motivācijas diena sadarbības projekta " Populārs kopā ar draugu!" ietvaros!
       Radošā apvienība jauniešiem “Trepes” projektu īsteno programmā " PuMPuRS" kopā ar mums - Rīgas 25.vidusskolu.
       Tika aizsākta Motivācijas spēle "Droša nākotne draudzīgam kolektīvam" kopā ar 7.b klases skolēniem, kuri atbildēja uz interesantiem jautājumiem par pagātni, tagadni un nākotni, kas palīdzētu veidot savu klases motivācijas koku!
       Interesantākie jautājumi un atbildes no skolēniem:
       1. Par ko Tu vēlējies kļūt bērnībā?
              *Bērnudārzā es vēlējos kļūt par veterinārārsti, jo man ļoti patīk dzīvnieki.
              *Gribēju būt skolotāja, jo bērnudārzā patika rēķināt un pildīt dažādus darbus, kā arī patika skolotājas, kas vadīja nodarbības.
       2. Kādu īpašību Tu vērtē visaugstāk citos cilvēkos?
              Skolēni visaugstāk novērtē gudrību, uzticību un labsirdību citos cilvēkos.
       3. Kas ir Tavas dzīves vērtības?
              Skolēniem galvenās vērtības dzīvē ir ģimene un draugi.
       4. Kurš bija Tavs mīļākais mācību priekšmets bērnībā?
       Mīļākie mācību priekšmeti ir dabas zinības, jo var ko jaunu iemācīties; ritmika, jo patika dejot; matemātika, jo patika rēķināt; klases stunda un latviešu valoda, kur bija iespēja iemācīties valodu un sarunāties ar skolotāju un klases biedriem.
       Skolēni aktīvi iesaistījās grupu darbā un diskusijās ar biedrības jauniešiem, bija atvērti un patiesi. Paldies visiem! Motivācijas spēli vēl turpinās nākamajās nodarbībās!
       https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4729079107149137

       Motivācijas diena 10.a klasei 29.11.2021.
      Projekta "Populārs kopā ar draugu!" sadarbībā ar Radošo apvienību jauniešiem "Trepes" brīvprātīgo Oskaru Mucenieku tika organizēta ZOOM tiešsaistē 2.nodarbība 10.a klases skolēniem “Motivācijas aptauja - kas mani motivē”. Jaunieši izzinot sevi un diskutējot, varēja kritiski izvērtēt, kāda ir viņu motivācija, kas to ietekmē un kādi ir resursi. Paldies, Oskaram, kurš centās jauniešus iedrošināt sarunai un viedokļu apmaiņai!

      Nodarbība par pilsonisko līdzdalību 7.a klasei 07.12.2021.
      Lai veicinātu skolēnu pilsonisko līdzdalību, izpratni un atbildību, Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie iepazīstināja 7.a klases skolēnus ar to, kas ir brīvprātīgā darbs un tā principiem un Brīvprātīgā darba likumu.
      Rosināja skolēnus mazās grupās plānot palīdzības darbus dažādām mērķa grupām, lai tuvāk pavasarim varētu kopā ar biedrības “TREPES” brīvprātīgajiem gūt pirmo pieredzi brīvprātīgā darbā praktiski.
      Viena no idejām, kas izcēlās, bija atbalsta sniegšana dzīvniekiem, kuri tiek uzturēti Dzīvnieku aizsardzības biedrībās, popularizējot to saviem vienaudžiem Tik Tok kontos, kā iespēju darīt labas un vērtīgas lietas brīvajā laikā.
      https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4770621269661587

      Nodarbība par pilsonisko līdzdalību 10.a klasei 07.12.2021.
      Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie projekta “Populārs kopā ar draugu!” ietvaros kopā ar 10.a klases skolēniem turpināja iedziļināties un izzināt, kas ir brīvprātīgā darbs un tā principi, iepazinās ar Brīvprātīgā darba likumu.
      Jaunieši grupās modelēja palīdzības darbus, aktivitātes dažādām mērķa grupām (senioriem, dzīvnieku patversmēm, bērniem no nabadzīgām ģimenēm, bezpajumtniekiem), lai tuvāk pavasarim varētu kopā ar biedrības TREPES brīvprātīgajiem gūt pirmo pieredzi brīvprātīgā darbā, apliecinot savu praktisko līdzdalību un uzņēmību. Vienas grupas ideja, ko īpaši uzslavēja un novērtēja mūsu viesi, bija sociālās akcijas rīkošana bezpajumtnieku atbalstam. Labi pastrādājām!
      Visi tiekamies Jaunajā 2022.gadā!
      https://www.facebook.com/NVOTrepes/posts/4770614836328897

 0google photo