Diskusija ar Rīgas 25.vidusskolas jauniešiem 08.02.2022.

0208diskusija       Diskusiju vadīja mūsu draugi - Radošās apvienības jauniešiem “Trepes” brīvprātīgie, kas notika projekta "The role of children and youth in building a resilient society" jeb ChYResilience ietvaros, ko īsteno sadarbībā ar Council of The Baltic Sea States.
       Projekta mērķis ir iedvesmot bērnus un jauniešus ieņemt aktīvāku lomu noturīgas sabiedrības veidošanā, identificēt un izpētīt faktorus, kas veicina vai kavē bērnu un jauniešu aktīvu iesaisti savas drošības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu arī sabiedrības stabilitātes un noturīguma veidošanā.
       Diskusijā piedalījās astoņi jaunieši no 9.b klases. Viņi bija ļoti priecīgi, ka varēja brīvi izteikt savu viedokli, domas un idejas un citi nopietni klausījās, ka varēja kārtīgi izrunāties un vēl saņemt dāvaniņas.

0google photo