PĒTAM, IZZINĀM UN SPĒLĒJAM!!!

      Rīgas 25.vidusskolā šajā mācību gadā daudz tiek pētīts, runāts, stāstīts par spēlēm un rotaļām, un protams arī šīs spēles un rotaļas spēlētas. Mūsu skola piedalās trijos starptautiskajos Erasmus+ projektos, kuros šajā mācību gadā esam gan runājuši par spēlēm, gan spēlējuši. Projektā “Darboties kopā laimīgākiem skolēniem” oktobra tikšanās reizē Polijā, kur piedalās četru valstu pedagogi, mūsu pedagogi runāja par spēļu elementu izmantošanu un nozīmi darbā ar audzēkņiem. Projektā “Matemātika visapkārt” 26.janvārī notika piecu valstu starptautisks turnīrs šahā, 23.februārī notiks Kahoot spēle starp piecu valstu komandām par tradicionālām spēlēm katrā no valstīm. Vairāku mēnešu laikā tika pētītas kādas ir populāras spēles un rotaļas Latvijā, kādi ir šo spēļu un rotaļu noteikumi. Ir savākti apraksti par spēlēm un rotaļām Latvijā, ko spēlēja ģimenēs 20.gs. kad nebija internets, bet ir ģimenes, kur spēles spēlē vēl tagad.
      Izpētītas spēles tika, bet vajadzēja arī visu izmēģināt pašiem, tā tapa ideja par Meteņu dienas svinēšanu sākumskolas audzēkņiem. Meteņus svinējām veselu nedēļu, diemžēl sniegs nebija tik daudz lai celtu sniega vīrus, tādēļ mēs tos zīmējām. Vecāko klašu aktīvisti mazajiem klasēs stāstīja par latviešu gadskārtu svētkiem, to svinēšanu, kur vienmēr tika spēlētas rotaļas. Beidzot arī 18.februārī mums bija rotaļu diena mazajiem, kur visas dienas garumā pa klasēm tika izspēlētas dažādas latviešu tautā populāras rotaļas. Liels paldies skolotājai Evai Burvānei, kura visas dienas garumā ar mazajiem spēlējās. Liels paldies 9.a un 12.klases aktīvistiem, kuri klasēs stāstīja par latviešu gads kārtu svētkiem un rotaļām šo svētku laikā, kā arī palīdzēja organizēt Meteņu rotaļu dienu skolā.

0google photo