pasacina motormuzejā 2     2016.g.26.novembrī Rīgas Motormuzejā notika Latvijas autorallija sezonas noslēguma pasākums.
     Medaļu par ieguldījumu autosporta attīstībā saņēma Rīgas 25. vidusskolas absolvents Rallija komisijas priekšsēdētājs Jānis Krastiņš.
     Svarīgajā čempionu un uzvarētāju apbalvošanā piedalījās deju kolektīva "Pasaciņa" dalībnieki. Liels paldies, viņiem par atbalstu!

google photo

svece1     Mūsu skolā, 17.novembrī notika svecīšu akcija “Iedegsimies Latvijai!”, veltīta Latvijas 98.Dzimšanas dienai, ko organizēja Skolēnu dome. Pirms zīmes veidošanas skolā notika aptauja par to, ko veidosim šogad un lielākais balsu skaits bija par Mārtiņa zīmi, jo citus gadus esam veidojuši Latvijas kontūru. Šīs zīmes veidošanai izmantojām skolēnu un skolotāju saziedotās svecītes. Liels paldies!

svece2      Skolēnu domes pārstāvji pulcējās plkst. 7.10 no rīta pie skolas, lai no svecītēm izveidotu Mārtiņa zīmi. Diemžēl laika apstākļu dēļ nenoritēja viss, kā bijām plānojuši, jo laiks lutināja ar lielu vēju un nelielu lietu. Savukārt par padarīto darbu bijām ļoti apmierināti, jo bija daudz palīdzības gan no skolotājiem, gan no direktores, gan no citiem skolēniem. Liels paldies skolotājai Evai Burvānei par Mārtiņa zīmes izveidi un lielisku darba vadīšanu. 

      Skolēni tika aicināti ģērbties svinīgi un pie krūts piespraust Latvijas karodziņu. Vai pie sava apģērba pielikt kādu latvisku elementu, tādā veidā mūs visus vienojot un izrādot cieņu Latvijai. Šādi pasākumi mūs vairāk saliedē un kopīgā latviskās zīmes izveidošana mūs priecēja visas dienas garumā.

     Una Grīsle, Dana Nuķe 9.a

nov2016 1

     Šosvētdien daudzās mājās tika iedegta pirmā adventes svece. Adventa laiks ir pārdomu un izvērtēšanas laiks, tāpēc izvērtējam arī skolā notikušā patriotisma mēneša dažādos pasākumus.  

      Daudzas klases apmeklēja vēsturiskas vietas un objektus, kas saistās ar Latvijas valstij nozīmīgiem notikumiem, tā 9. un 12. klašu audzēkņi devās uz Brāļu kapiem, 7. un 8.klašu skolēni apmeklēja Ložmetējkalnu, bet 6.a klase apskatīja Brīvības pieminekli un piedalījās ar to saistītajā muzejpedagoģiskajā programmā Kara muzejā. Šīs programmas ietvaros tika būvēts Brīvības piemineklis, skatīta filma.

nov2016 2

Rīgas 25.vidusskolas skolotāji ne vien cenšas saistīt mācību un audzināšanas darbu , bet stiprina bērnu patriotismu, aktīvi kopjot dažādas ar valsts svētkiem saistītas tradīcijas. Piemēram, 6.a klases skolēni nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa un palīdzēja locīt sarkanbalstsarkanās lentītes Kara muzejā, 5.c klases skolēni 11.novembrī vēroja Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militāro parādi pie Brīvības pieminekļa.Pie skolas ēkas kopīgi veidojām izgaismotu Latvijas kontūru.
nov2016 5

     Valsts vēsturiskā mantojuma apguvi veicināja arī dažādas citas aktivitātes. 7.klases skolēni izzināja Rīgas viduslaiku vēsturi, piedaloties orientēšanās spēlē Rīgas Domā, 5.a un 5. c klase iesaistījās spēlē “Latvijas valsts svētku un atceres dienas”, 8.klasēm tika organizēta viktorīna “Esi Latvijas eksperts!”, kurā labākais izrādījās 8.c klases skolēns G. Lasenbergs. Skolēnu pētnieciskās prasmes tika stiprinātas, audzēkņiem veidojot prezentācijas par tēmu “Pastāvīgais un mainīgais Latvijā” un izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus.
nov2016 3Paldies visiem skolas darbiniekiem un audzēkņiem, kas atbalstīja jauno skolas tradīciju – 17.novembrī savu svētku apģērbu papildināt ar latvisku elementu vai simboliku!

      nov2016 4Kā mūsu Latvija veidojas no pastāvīgā un mainīgā, tā arī skolas kolektīvs cenšas kopt iepriekšējo gadu labās tradīcijas un radoši veidot jaunas!

      Visus fotoattēlus saistībā ar pasākumiem skati galerijā!
Vēstures un sociālo zinību skolotāju metodiskā apvienība

Skolēnu dome

 

17.novembrī akcija „Iedegsimies Latvijai!”

No plkst. 7.10 skolas priekšā (laukumā) no svecītēm kopīgi veidosim latviskos simbolus. Svecītes liesmiņa mūs rosina patiesā cieņā atcerēties pagātnes notikumus, domāt par tagadni un aizdomāties par Latvijas nākotni.
Nāc un iededz savu svecīti, godinot Latvijas 98.gadadienu!
17.novembrī aicinām savam svētku tērpam pievienot kādu no
latviskajiem elementiem- simboliem!

 

imagesSveicam Latviju 98. gadadienā!

Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītie svinīgie pasākumi Rīgas 25. vidusskolā 17. novembrī:

 • 1. - 4. klasēm - 4. stundas laikā
 • 5. - 8. klasēm - 5. stundas laikā
 • 9. - 12. klasēm - 6. stundas laikā

 

 Rīgas domes svētku dāvana skolai - glezna "18. novembris"

Autentiskuma sertifikāts 18.novembris

aranodZeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņi senajiem latviešiem saistījās ar dažādiem laika pareģojumiem:

 • Ja Mārtiņa dienā sarma kokos, būs daudz dārza augļu;
 • Ja ap Mārtiņiem kokiem vēl daudz zaļu lapu, tad nākamajā pavasarī Vasaras svētkos kokiem būs maz lapu;
 • Ja Mārtiņdiena miglaina, tad ziemā būs sals;
 • Ja Mārtiņdienā uz jumta sniegs, ziema būs gara;
 • Kāds laiks Mārtiņos, tāds būs arī Ziemassvētkos.

     10. novembrī 3. a klases skolēni āra nodarbībā realitātē novēroja latviešu tautas ticējumos minētās dabas parādības. Darbojoties grupās, skolēni ar prieku veica arī otro uzdevumu- mācījās Mārtiņdienas tautas dziesmas un prezentēja tās.
     Gandarīti par paveikto, bērni ar skolotāju devās atkal siltajās skolas telpās! Kad būs nākamā āra nodarbība?

google photo

     2016. gada 9. novembrī BJC “Daugmale” telpās (Jēkabpils ielā 19a, Rīgā) ar svinīgu pasākumu tika atklāta Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” mākslas pulciņu izstāde “Rudens izkrāso Latviju”.

     Izstādes svinīgajā atklāšanā piedalījās Rīgas 25. vidusskolas 3.c klases skolēni Alekss Ļipstovs un Signe Štauere ar patriotiskās dzejas lasījumu (Teātra studijas vadītāja un pedagoģe Anita Bergmane).
     Izstādē ir apskatāms mūsu skolas skolēnu veikums – Gunas Mēneses-Kudules vadītā mākslas pulciņa „Dizains, vides un interjera māksla” dalībnieku darbi.
     Izstādē var novērtēt arī 8.c klases skolnieces Lindas Mucenieces un Sindijas Hannas Neimanes darbus – svinīgajā atklāšanas pasākumā tika saņemts atzinības raksts par patriotiskās tēmas risinājumu mākslā.
     Izstāde apskatāma līdz 21. novembrim.

google photo

2cvecriga,,Tā daļa Rīgas
Tā daļa manas Rīgas
Sarežģītas, līdz galam nepazītas.’’

Rīga-mana galvaspilsēta.
2016.gada 11.novembrī 2.c klase devās aplūkot
Vecrīgu svētkos.
Izstaigājām šaurās, bruģētās ieliņas un
aplūkojām daudzveidīgo arhitektūru.
Daudz laimes,Latvija!

0956 0012016. gada 4. novembrī skolēniem notika tikšanās ar kardiologu un profesoru Andreju Ērgli.
Pasākums izraisīja skolēnu un skolotāju interesi par medicīnas sasniegumiem Latvijā un ārzemēs.
Skolēni un skolotāji pateicas prof. Andrejam Ērglim par viņa iespēju ierasties uz šo tikšanos un iepazīstināt klātesošos ar savu darbību Latvijā un ārzemēs, un atbildēt uz skolēnu un skolotāju interesantajiem jautājumiem.

Pasākuma organizatore
Rīgas 25. vidusskolas vācu valodas skolotāja
Laimdota Trinkuna

popiela     Pasākumu organizēja svešvalodu skolotāji sadarbībā ar Skolēnu domi ar mērķi veicināt svešvalodu apguvi un radošumu, pilnveidot skatuves un prezentēšanas prasmes un prasmi sadarboties ar skolēniem un skolotājiem. Aizraujošais, pozitīvais un ļoti labi sagatavotais konkurss notika 2016.gada 14.oktobrī un bija sadalīts 2 daļās. Pirmajā daļā uzstājās 3.-4. klašu skolēni ar 12 priekšnesumiem. Pasākuma 2.daļā uzstājās   5.-8. klašu skolēni ar 14 priekšnesumiem.  Skolēni centīgi gatavojās šim pasākumam, atsaucība bija liela. 4.a, 4.b un 4.c., 5.a un 5.b, 8.a klasē kandidātu atlase notika jau iepriekš angļu valodas stundās. Skolēni patīkami pārsteidza visus klātesošos ar drosmi, radošumu, noformējumu, aktiermākslu,  dejotprasmi, enerģiju un  prasmi atdarināt. Prieks, ka mūsu skolā mācās tik daudz talantīgu skolēnu!  Paldies visām svešvalodu skolotājām par skolēnu sagatavošanu un vērtēšanu, kā arī 3. c klases audzinātajai E.Burvānei un 4.b klases audzinātājai A.Bārbalei, kuras palīdzēja  skolēniem sagatavot priekšnesumus!  Paldies  Skolēnu domei par sadarbību!

google photo

Sveicam uzvarētājus!

3.-4.klašu grupā:

1.vieta Juris Gavars  (4.a klase, angļu valodas skolotāja  Dace Brūvele)

2.vieta Patrīcija Maira Greivule, Karens Batovs, Daniels Bojaruns, Austra Alma Maksīmova, Inese Bembere, Kristīne Krukovska (4.d klase, angļu valodas skolotāja Ruta Ulbika)

3.vieta Alise Roze Zālīte, Gerda Baranovska (4.b un 4.c klase, angļu valodas skolotāja Mārīte Zandere)

5.-8.klašu grupā:

1.vieta Amanda Zūkere, Justīne Andrēna, Anete Lāce, Evelīna Danilēviča (7.b klase, angļu valodas skolotāja Iluta Bikovska-Kivleniece)

2.vieta Sintija Skalberga un Jana Šteinholde (5.a klase, angļu valodas skolotāja Dace Brūvele)

3.vieta Gabriela Bekasova, Samanta Akopjana (6.a klase) un Sandis Kallions (11.a klase, angļu valodas skolotāja Rita Deksne)

Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Dace Brūvele

juvenes     Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts organizē Juvenes Translatores 2016 – tulkošanas konkursu Eiropas Savienības skolām.
     Lai eiropieši atbilstoši ES devīzei būtu “vienoti daudzveidībā”, mums papildus savai dzimtajai valodai ir jāsaprot arī citas valodas.
     Apgūstot valodas, mēs spējam izprast citas tautas kultūru un tuvināties tai. Arī jums, kas drīz būsiet pieauguši, būs vieglāk mācīties un strādāt visā Eiropā, ja zināsiet svešvalodas.
     Skolas, kuras piedalīsies konkursā, izlozēja no skolām, kuras bija reģistrējušās.
     Izraudzīto skolu skaits katrā dalībvalstī būs vienāds ar tās deputātu skaitu Eiropas Parlamentā, Latvijai 8 vietas.
     Izraudzītās skolas:

 • Aizkraukles novada vidusskola, Aizkraukle
 • Ilūkstes 1. vidusskola, Ilūkste
 • Ogres 1. vidusskola, Ogre
 • Rīgas 25. vidusskola, Rīga
 • Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola, Saldus novads
 • Ventspils 2. vidusskola, Ventspils
 • Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīga
 • Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Ķegums

     Gatavojamies konkursam!

DSC 0108     2016./17. m. g adaptācijas dienas nākamajiem Rīgas 25. vidusskolas pirmklasniekiem sāksies janvārī.
     Nodarbību laiki:

 • 11. janvāris
 • 18. janvāris
 • 25. janvāris
 • 8. februāris
 • 15. februāris
 • 22. februāris
 • 1. marts
 • 8. marts
 • 22. marts
 • 29. marts
 • 5. aprīlis

     Nodarbības notiek no plkst. 17.00 līdz 18.30
     12. aprīlī plkst. 10.40 skolas aktu zālē. Latgales priekšpilsētas PII sagatavošanas grupas audzēkņiem Lieldienu koncerts – “Mūsu talanti”.

     Informāciju par katru nodarbību skatīt skolas mājas lapas sadaļā Vecākiem / Nākamajiem pirmklasniekiem
     Nākamo pirmklasnieku reģistrācija skolā pie direktores vietnieces izglītības jomā Sandras Deksnes.

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.