20210530-1      21.maijā 7. un 8.klašu un 26.maijā 9.-11.klašu skolēniem tika organizētas MS Teams tiešsaistes nodarbības ar mūsu skolas absolventu Romanu Kononovu (2019.gads), kurš ir DeMontfortas universitātes (Leičesterā, Anglijā) 2.kursa students (studiju programmā spēļu programmēšana). Romans aktīvi darbojas arī kā brīvprātīgais Latvijas Sarkanā krusta Jaunatne biedrībā.

      Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (LSKJ) apvieno jauniešus, kuri ir biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” biedri un brīvprātīgie vecumā no 13 līdz ~30 gadiem. LSKJ atbalsta jauniešu iniciatīvas un idejas, veicina iesaistīšanos neformālās izglītības apguvē un popularizēšanā, motivē jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku, īsteno humāno darbu sabiedrības labā.  https://www.redcross.lv/ 

      LSKJ brīvprātīgais, kāpēc…, jo var iegūt jaunus draugus, kontaktus, ceļot, zināšanas, pilnveidot savas prasmes (piemēram, prezentēšanas, komunikācijas, komandas darbā), palīdzēt citiem cilvēkiem, sniedzot informāciju veselības veicināšanai un pirmo palīdzību dzīvības glābšanai dažādās situācijās, kā arī realizēt savas idejas dažādos projektos, piedalīties lielos pasākumos (piemēram, dziesmu un deju svētkos kā brīvprātīgais), gūt pirmo darba pieredzi, ko ierakstīt savā CV. Mūsu 7.-8.klašu skolēniem Romans novadīja pirmās palīdzības nodarbības par traumām pēc kritieniem, kā rīkoties un ko darīt šādos gadījumos. Pastāstīja par sevi, interesēm jau skolas laikā, kā izvērtēja, kur studēt, kā pieņēma lēmumu un izvēlējās studijas Anglijā un kā viss notiek šajā attālinātajā laika periodā. Savu profesionālo darbības jomu izvēlējās, jo programmētāji ir un būs pieprasīti nākotnē, augsti atalgots darbs, patīk datorspēles un patika 11.klasē programmēšanas stundas skolā. Romans saka, ka mācās un dara to, kas interesē un patīk.20210530

      Šobrīd jau trešo mēnesi radoši strādā par mākslīgā intelekta programmētāju lielākajā uzņēmumā Accenture Latvijas filiālē datu zinātnes un mašīnzināšanu nodaļā, gūstot jaunu darba pieredzi, zināšanas, attīstot savu radošumu un personību. 9.-11.klašu jauniešus ieinteresēja brīvprātīgā darba iespējas LSKJ, augstskolu izvērtējums un mūsu viesa personīgā pieredze.

Vēlējumi no Romana:

“Necenties darīt, bet dari! Dari, mācies, meklē, kas interesē un kur to vari darīt pēc iespējas jau ātrāk!

Vajag ātri mācīties visu jauno!

Plāno laiku, arī sava slinkuma laiku, … ievies GOOGLE kalendāru.

Dariet labu citiem cilvēkiem un būsiet paši laimīgi un citi būs laimīgi!

Paldies Rīgas 25.vidusskolas skolotājiem par sapratni, atbalstu, atbildēm uz maniem jautājumiem un lūgumiem, ieklausīšanos un gūtajām zināšanām!

Devītie - noteikti mācieties Rīgas 25.vidusskolā! ”

Sagatavoja: Irīda Morozova pedagogs karjeras konsultants

Dārgie skolotāji, bērni, jaunieši un viņu vecāki!

Vēlamies no sirds Jums pateikties pat šo mācību gadu!
Patiecamies par pacietību un neizsmeļamu spēku mācīt, mācīties un atbalstīt.
Pateicamies par drosmi darīt citādi un meklēt aizvien jaunus risinājumus.
Pateicamies par atbalstu, ko sniedzām viens otram!

Skaistam vasaras sākumam, aicinām ielūkoties mūsu “Digitālajā izlaidumā”:
 https://www.facebook.com/Izglitibas.ministrija/videos/966264750814930

Sirsnībā,
Ilga Šuplinska

2021.05.31.atzinības raksts

Cienījamie esošie un nākamie sākumskolas vecāki!

                     2.jūnijā no 17.00 līdz 19.00

                     3.jūnijā no 17.00 līdz 19.00

skolēnu formu tirdziņš skolas iekšpagalmā.

Aicinām piedalīties, bet ievērosim epidemioloģiskās situācijas prasības.

20210525-1      Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas (EPVS) ir ES mēroga programma, kura tiek īstenota visās 27 ES dalībvalstīs. Jau piekto mācību gadu Latvijā 88 skolotāji un tūkstošiem skolēnu no 75 Latvijas skolām brīvprātīgi iesaistās šajā programmā. Arī mūsu skola ir ieguvusi EPVS nosaukumu.

      Šis mācību gads EPVS bija veltīts Eiropas parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklam. Visa gada garumā notika attālinātās tikšanās ar Latvijā nozīmīgām amatpersonām. Vairākās skolās jaunieši izstrādāja projektus, kuros iekļāva savas demokrātijas skaidrošanas ābeces un izzināja parlamentāro demokrātiju Latvijā un Eiropā. Šodien, 25.maijā EPVS izlaidumā, kurš notika attālināti, tika prezentēti trīs labākie skolās izstrādātie projekti.

      Izlaiduma gaitā mēs dzirdējām Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas biedres Ineses Lībiņas-Egneres, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītājas Martas Ribeles un politoloģes, programmas ekspertes Žanetas Ozoliņas uzrunas. Pēc svinīgās daļas bija iespēja sarunāties un uzdot dažādus sev interesējošus jautājumus īpašiem viesiem - Evai Johansonei, Inai Strazdinai, Natālijai Knipšei, Zanei Zvaigznei, Andrim Šuvajevam u.c.20210525-2

      Šis pasākums deva mums jaunas zināšanas un vēlmi turpināt piedalīties dažādos projektos. Katram no mums, lika aizdomāties kā strādāsim nākamajā gadā. Ļāva mums gūt zināšanas un ieskatu par demokrātijas principiem un vārda brīvību Eiropas Savienībā.

Evelīna Danileviča 11.klase

Mūsu skolā no 1. - 9. maijam, tāpat kā visā Latvijā, svinēja Demokrātijas nedēļu, kas noslēdzās Eiropas dienā - 9. maijā. Visās klasēs runājām par 4. maiju kā Latvijas otro dzimšanas dienu. 6.maijā 10.klasē, akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros notika tikšanās ar Dagniju Leitāni - Eiropas Parlamenta (EP) biroja Latvijā praktikanti, mūsu skolas bijušo audzēkni. 11.klase piedalījās tiešsaistes nodarbībā "Iepazīsti Saeimu", kur uzzināja par Saeimas darbību un iesaistījās aktivitātēs. Priecājos par 6.-12.klases audzēkņiem, kuri pildīja Eiropas eksāmenu.

dn1 dn2

9. maijā, Eiropas dienā, man pašai bija liels prieks kā vienai no Latvijas pārstāvēm piedalīties tiešsaistes pasākumā Strasbūrā, kur notika Konferences par Eiropas nākotni svinīgais atklāšanas pasākums. Konferences atklāšanas programmā bija iekļauta Francijas prezidenta Emanuela Makrona uzruna, ES iestāžu priekšsēdētāju Dāvida Sasoli un Urzulas fon der Leienas, kā arī ES prezidējošās valsts Portugāles premjerministra Antoniu Koštas runas.

konf1 konf2
konf3 konf4


Lai arī pasākums notika attālināti, satraukums bija liels! Priecājos par doto iespēju!

Rudīte Liepiņa

20210509

Svarīgs Eiropas dienas pasākums ir Eiropas eksāmens, kurš mūsu vidusskolas klasēs ir jau kļuvis par tradīciju. Šogad tajā piedalījāmies jau septīto reizi. Visaktīvākās bija 11. un 12. klase, bet liels prieks arī par pamatskolas audzēkņiem, kuri šogad piedalījās Eiropas eksāmenā pirmo reizi. 11.klases audzēkņi piedalās arī konkursā “AKTĪVĀKĀ KLASE - Eiropas Eksāmens 2021”

TOP 30 starp 10.-12.klasēm - Rihards Bekasovs, Rīgas 25.vidusskola

 

 

No 1.- 9. maijam Latvijā svinam Demokrātijas nedēļu, kas noslēdzas Eiropas dienā - 9. maijā.

Maijs Latvijā iezīmējas ar vairākiem svarīgiem notikumiem.

1920. gada 1. maijs - uz pirmo sēdi sanāk Latvijas Satversmes sapulce, pirmais vēlētais likumdošanas orgāns LR.

1.maijā svinam arī Darba svētkus. 1888. gada 1. maijā Amerikā pasludināja, ka strādnieku darba laiks nevar būt ilgāks par 8 stundām. Tāpēc šis gads uzskatāms par 1.maija svētku sākuma gadu.

4. maijs – Latvijas otrā dzimšanas diena. 1990. gada 4. maijā - LPSR AP pieņem Deklarāciju par “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”.

9.maijā atzīmējam Eiropas dienu, jeb Eiropas Savienības dzimšanas dienu, kur centrālais Eiropas dienas izglītojošais pasākums visas Latvijas mērogā ir “Eiropas eksāmens”, kurš jau ir kļuvis par tradīciju. Mūsu skolas audzēkņi šajā pasākumā piedalīsies jau septīto reizi. Šogad šajā tiešsaistes testā var piedalīties jau no 1.klases.

Tuvāka informācija: https://esmaja.lv/lv/projekti/eiropas-eksamens/ka-sagatavoties 

keHBJPG

Rīgas 25. vidusskola aicina 2021./ 2022. mācību gadā uzsākt mācības 10. klasē kādā no vidējās izglītības programmām:

  • Vidējās izglītības programmā ar padziļinātiem kursiem vēsturē, angļu valodā, latviešu valodā
  • Vidējās izglītības programmā ar padziļinātiem kursiem sociālās zinātnēs, matemātikā, programmēšanā

Lai 2021. gads septembrī uzsāktu mācības jebkurā Rīgas vidusskolā, skolēniem 10.jūnijā būs jākārto vienots iestājpārbaudījums, un tā rezultāti būs pamats skolēna uzņemšanai izvēlētajā vidusskolā.

  • Skolēniem, kuri pabeiguši 9.klasi un ieguvuši pamatizglītību ir tiesības pieteikties iestājpārbaudījumam vidusskolā.
  • Iestājpārbaudījums būs kombinēts darbs matemātikā un angļu valodā.
  • Iestājpārbaudījums notiks 10. jūnijā.
  • Reģistrēties iestājpārbaudījumam varēs elektroniski divas nedēļas pirms pārbaudījuma RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv, kā arī skolu mājas lapās.
  • Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, skolēns varēs izvēlēties sev izdevīgāko vietu - skolu, kurā kārtot iestājpārbaudījumu.
  • Pēc informācijas saņemšanas par pārbaudījuma rezultātiem, pretendents varēs pieteikties izvēlētajā skolā, kurā tiks ieskaitīts, atbilstoši konkursa rezultātiem.

Informācija tiks papildināta

Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes, kas tiek izvietotas pēc noklusējuma (piemēram, nepieciešamās sīkdatnes), taču par atsevišķām sīkdatnēm, kas tiek izmantotas analītiskiem un mērķauditorijas atlases nolūkiem, mēs prasām Jūsu piekrišanu. Sniedzot piekrišanu sīkdatņu joslā, kas tiek parādīta, kad apmeklējat tīmekļa vietni, Jūs izvēlaties, vai atļaujat izmantot noteiktas sīkdatņu kategorijas. Ja Jūs noklikšķināsiet uz opcijas “Piekrītu”, tas nozīmēs, ka esat piekritis visām sīkdatnēm, kas atrodas tīmekļa vietnē.